Eerste Paasdag in Hellevoetsluis

Verboden

Nederland begint steeds meer oud ‘Oost-Europese’ maatregelen in te voeren. Zo was voor zondag 4 april 2021 door de groep “Verbinding voor Vrijheid” in Hellevoetsluis (Zuid-Holland) een manifestatie voor 1000 deelnemers langs de Haringvlietdam in januari aangemeld. De gemeente liet op de vrijdag daarvoor echter weten dat er maar maximaal 200 personen op een oppervlakte van 60.000 m2 mochten plaatsnemen. Ook was muziek, het plaatsen van mobiele toiletten en een podium verboden!

Dat was de reden voor de organisatie om zich geheel terug te trekken. Het demonstratierecht wordt, als dit kritiek tegen het bestuur betreft, door de autoriteiten met alle middelen die zij heeft bestreden. Volgens Artikel 9 van de Nederlandse Grondwet, artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens én artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten heeft iedereen en iedere groep het recht om in het openbaar bij elkaar te komen voor een vergadering, protest of demonstratie.

Geen Reden

De overheid mag aan een demonstratie geen beperkingen opleggen, behalve wanneer dat echt noodzakelijk is vanwege de volksgezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde.
Er was geen basis op deze 3 gronden om de demonstratie te verbieden, namelijk:
👩‍⚕️ In het belang van de volksgezondheid:
De locatie naast de Haringvlietdam is ruim genoeg om daar op veilige afstand van elkaar te kunnen staan. De oppervlakte van het terrein is ongeveer 60.000 vierkante meter!
Bij een berekening volgens de dynamische situatie waarbij 4,7 m2 per persoon nodig is, zou dit betekenen dat er 12.600 mensen met afstand kunnen staan.
Een verwacht aantal van 1000 mensen op dit terrein kan dus prima voldoen aan de richtlijnen en wetgeving. En dit is op dit terrein zeker geen gevaar voor de volksgezondheid.
Bijzonder ook als je de beelden hebt gezien van de parken in Nederland afgelopen dagen zoals het Museumplein waar duizenden mensen van de zon genoten en ’s avonds nog een flinke after-party hielden zonder politie ingrijpen.
🚗🚕 In het belang van het verkeer:
Deze demonstratie is aangemeld op een locatie waar er geen gevaar of overlast voor de verkeersveiligheid is.
⛱. In het belang van de openbare orde:
Er zijn geen wanordelijkheden te verwachtten bij deze demonstratie.
Vreedzame demonstranten zijn tegen iedere vorm van geweld.
Een verwachting van mogelijke wanordelijkheden, die nergens op gebaseerd is, mag nooit een reden zijn om het demonstratierecht te beperken of te verbieden.
Burgemeesters zijn verplicht om zich in te spannen voor de bescherming van dit fundamentele mensenrecht, zelfs als het onderwerp van de betoging aanleiding zou kunnen geven tot vijandige reacties en tegendemonstraties, wat overigens niet is te verwachten.
Er wass dus geen enkele reden op deze 3 gronden om het demonstratierecht te beperken of te verbieden.
Na de media propaganda, censuur en de inzet van boetes als machtsmiddel om de onmenselijke maatregelen te handhaven is dit nu nog de enige manier om tegengeluid te laten horen.
En dus werd er, ieder op persoonlijke titel, eerste paasdag gevierd bij de Haringvlietdam, maar omdat de politie met groot machtsvertoon de toegangen had afgesloten de viering verplaatst naar de Vesting.

Foto: John Mulder

De Vesting

Zoals gezegd togen de ´Paasvierders´ zich naar de Vesting. De groep groeide uit tot 800 personen. Besloten werd om een mars naar het politiebureau in De Struytse Hoeck te maken. Deze werd na het afleggen van 1/3 van de route door de politie, in opdracht van de burgemeester, geblokkeerd op de Kanaalweg Oostzijde. Na bijna een uur mochten de demonstranten na bemiddeling onder begeleiding terug keren naar de Oostzanddijk.

Video´s

Hieronder enkele video´s. De eerste is een compilatie van eigen beelden gecombineerd met opnamen van enkele livestreams van Facebook. Helaas is de kwaliteit van Facebook (en met name van de anti-corona manifestaties) beroerd. De tweede is van Davey Buijs, maar is inmiddels door YouTube verwijderd en de derde van Potkaars.

1e Paasdag in Hellevoetsluis – De verboden Manifestatie – 4 april 2021
De politie is je beste kameraad! – Vrijheidsbijeenkomst / Demonstratie, Hellevoetsluis

Er gaan straks doden vallen

Deze video is uitsluitend via YouTube te zien wegens een leeftijdsbeperking. https://youtu.be/YQGHRxxynQA

Bloemen voor de Leidsekade

Bloemetjes uitdelen aan buurtbewoners Leidsekade – 2021/04/04 Report Margot en Raymond

Wijziging Grondwet

Deze 6 wetsvoorstellen tot wijziging van de grondwet, dienden Rutte en Ollongren in op 31 maart 2021. Geen privacy meer, geen medisch geheim meer geen kiesrecht meer en je lichaam van de staat. Blijf lekker geloven in Rutte en consorten, dit toneelspel is alleen maar afleidingsmanoeuvre.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen?cfg=wetsvoorstellen&dpp=25&fld_tk_subcategorie=Wetsvoorstellen&qry=&sta=1&fld_prl_status=Aanhangig

Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content