Peter Heine, tijdens de Santa Run 2019 in Spijkenisse

About

About this site / Over deze site

  You are at Peter Heine’s website

This site is in Dutch and some subjects are also displayed in English.

With short messages from my hometown Spijkenisse and the surroundings on Voorne-Putten. Other ithemes, events and news that have my personal interest can be found here.

 

PIC-00158_IKKE

Dutch /Nederlands

Laatst las ik, dat iedereen eigenlijk een eigen website zou moeten hebben. Dat vond ik een goed idee. Vandaar dat ik deze site heb gemaakt. Natuurlijk is het allemaal niet zo eenvoudig. Eén vereiste is, dat het ook op tablets en mobiele telefoons goed zichtbaar moet zijn. Voor de site maak ik gebruik van een CMS-taal die regelmatig wordt ‘geupdate’. De site is voor alle systemen geschikt. PC, MAC, Tablet en/of telefoon. De vormgeving wordt automatisch aangepast. Ik gebruik hiervoor van een ‘response’ theme/template. Voor de ‘hosting ‘maak ik sinds april 2015 gebruik van “Neostrada” met servers in Nederland. Daarvoor zat de site bij Hostgater een provider in de Verenigde Staten.  De Euro/Dollar -koers is nu zodanig, dat het niet meer voordelig is om de site in Amerika te hosten. Bovendien werd de verbindingssnelheid en de online-tijd steeds slechter. Deze was vaak onder de 45%. Na de verhuizing ligt de gemiddelde toegangstijd op 99,8%. En sinds 28 december 2019 is de site ondergebracht bij Vimexx.

Neostrada werd elk jaar duurder en ondanks dat ik een onbeperkte account had, kreeg ik nooit meer dan 50 GB aan schijfruimte. Een back-up maken en de site stond op slot. Dus vandaar de verhuizing. Helaas is de mailserver minder goed beveiligd. Vandaar dat de contact-pagina veranderd is naar een email-adres.

Ik hoop dat u even veel plezier aan deze site beleefd als ik.

Suggesties??? Stuur deze dan naar: pheine436@gmail.com

 

 About

Last I read, that everyone should have its own website. I thought, that’s a good idea. So, I created this site. Of course it’s not all that simple. One requirement is, that it has to be good visible on tablets and mobile phones as well. This site is built with a ‘responsive’ theme / template. For hosting’ I use “Neostrada” with servers in The Netherlands.

Before that, the site was hosted by Hostgater, a provider in the United States. The Euro / Dollar rate is now such that it is no longer advantageous to host the site in America. In addition, the connection speed and online time became increasingly poor. This was often below 45%. After the move, the average access time is 99.8%. And since December 28, 2019, the site has been hosted by Vimexx.

Neostrada became more expensive every year and despite having an unlimited account, I never got more than 50 GB of disk space. Make a backup and the site was locked. So hence the move. Unfortunately, the mail server is less well protected. That is why the contact page has been changed to an email address.

I hope you enjoy this site as much as I do.

Suggestions??? Send it to: pheine436@gmail.com

 

 

Typmachine

Bewaren

Hi,

Leuk dat u mijn website bezoekt! Welcome to my site!

Social Media

Contact
Scroll naar top Skip to content