De Spoedwet Komt

Er zijn al heel wat demonstraties geweest en er komen er nog meer. Van de voorgaande demo´s kijk hiervoor onder andere op mijn YouTube-kanaal. Al worden daar alle video´s waar de spoedwet in wordt behandeld verwijderd. Deze worden dan geplaatst bij BitShute.Zo ook de video op De Dag van Verbinding op het Malieveld. Diverse sprekers waren daar aanwezig, maar de video met het betoog van Jeroen Pols van Viruswaarheid over de spoedwet werd in nog geen 12 uur verwijderd. Dus die is via BitChute hieronder te zien.

Oproep voor het demonstreren

Bijdrage van Käthie Schene

Vrijdag 4 september zal er van 10.00 tot 13.30 uur gaat een hoorzitting plaatsvinden over de Spoedwet en de Grondwet. Er zijn nog verschillende stappen te gaan. Waaronder stemming en handtekening Koning.
Met de spoedwet krijgt de Minister van Volksgezondheid alle macht en kan hij bij Decreet regeren. Daarmee wordt de Jonge feitelijk een dictator. Een dergelijke macht mag nooit aan één iemand worden toegekend. Doel van de Spoedwet is de pandemie bestrijden. Er wordt echter niet aangegeven wanneer er sprake is van een epidemie of een pandemie en dus kan de wet altijd gehandhaafd blijven. De wet heeft een tijdelijk karakter, maar kan steeds worden verlengd zonder tussenkomst van de Tweede kamer. En we kennen inmiddels de tijdelijke regelingen van overheden. In de eerste versie van de Spoedwet stond dat handhavers de bevoegdheid kregen om achter de voordeur te controleren. Dat is er nu uit, maar kan er via artikel 58s zo weer in. Artikel 58s geeft de minister namelijk het recht om alles wat niet in de wet benoemd staat naar eigen inzicht toe te voegen en uit te voeren. Hij kan dus alle grondrechten naar believen aanpassen en inperken. Maatregelen ter preventie en voorkoming van de verspreiding van Corona dienen echter democratisch te worden vastgesteld en niet bij decreet. De wetgeving biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.
Wat kun je nog doen:

  1. Actie is afgesloten!

Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content