Geen Acute Zorg Duim

Mededeling Stichting Acute Zorg VPR

Helaas moeten wij u allen mededelen dat ondanks onze inzet, de inzet van de Rotterdamse politiek en de strijd van het personeel van de Huisartsenpost Erasmus MC het lot van deze Huisartsenpost is bepaald door de directie van de Huisartsenposten Rijnmond, het management van de SEH Erasmus MC en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De Huisartsenpost Erasmus MC sluit op 1 februari aanstaande haar deuren. Wij als Stichting betreuren dit enorm, zeker ook omdat de uitreiking van de Acute Zorg Duim VPR 2023 aan de door ons genomineerde werknemers van de Huisartsenpost Erasmus MC mogelijk niet door kan gaan.
Ook wij als stichting Acute Zorg VPR zijn teleurgesteld.


Willem Heijdacker, voorzitter

Zie ook bijvoorbeeld de duim van 2022. https://peterheine.com/acute-zorg-duim-2022/

Weergaven: 13
Scroll naar boven
Skip to content