Koningsdag 2017 en Onderscheidingen

Koningsdag 2017 werd een dag eerder vooruitgegaan met de traditionele lintjesregen. In alle gemeenten deelden de burgemeesters namens de Koning de onderscheidingen uit. Zo ook in mijn gemeente Nissewaard. In de burgerzaal van het stadhuis in Spijkenisse verrichte burgemeester Mirjam Salet deze taak.

Koninklijke onderscheidingen 2017

Negen personen werden woensdag 26 april meestal met een smoes naar het stadhuis gelokt. Eenmaal daar hadden ze al snel door waarvoor ze die ochtend moesten komen. Alle genomineerden kregen een uitgebreide beschrijving over hun jarenlange vrijwillige diensten voor de samenleving. De beschrijving geplaatst op de site van de gemeente Nissewaard staat hieronder.

De heer Van Eijk: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Eijk was van 1986 tot en met 1989 bestuurslid van de bond van wapenbroeders. Van 1994 tot 2006 was de heer Van Eijk actief lid van D66, afdeling Spijkenisse. Van 1994 tot 1995 was hij algemeen bestuurslid, van 1995 tot 1999 penningmeester en van 1999 tot 2000 was hij secretaris. Tot 2007 was hij ondersteunend fractielid.
De heer Van Eijk zat in 2001 en 2002 in de ouderraadsvergadering van OBS de Meander in Spijkenisse. Ook hield hij enkele jaren de website van deze basisschool bij.
Van 2001 tot 2008 was de heer Van Eijk lid van de Werkgroep Gehandicapten Spijkenisse. In deze werkgroep zette hij zich jarenlang in voor het welzijn van de mindervalide medemens. Van 2003 tot 2005 was hij secretaris; in 2005 werd hij voorzitter. Dit deed hij tot 2008. In 2004 en 2005 is de heer Van Eijk ook vicevoorzitter/secretaris van de patiëntenraad van het Ruwaard van Puttenziekenhuis geweest.


Sinds 2007 is de heer Van Eijk lid van de WMO adviesraad Spijkenisse/ Nissewaard. Hij behartigt de belangen van alle burgers met een verstandelijke, dan wel lichamelijke beperking. Van 2007 tot 2009 is hij voorzitter geweest van de WMO adviesraad. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij deze functie een paar jaar naast zich neer moeten leggen, maar is hij wel vicevoorzitter geweest. Sinds 2015 is hij voorzitter.
De heer Van Eijk heeft in 2008 tot 2010 met twee andere personen de koepel WMO-raden opgericht, een landelijke vereniging van lokale adviesraden. In die periode was de heer Van Eijk secretaris van de koepel WMO-raden. Na oprichting is de heer Van Eijk uit de vereniging gestapt om zich volledig in te kunnen zetten voor de WMO Adviesraad Spijkenisse.

De heer W. Heijdacker: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heijdacker is van 1987 tot 2016 heel actief geweest bij sportclub Botlek, voor de voetbalsport in het algemeen en voor de ontwikkeling van het voetbal in onze gemeente. In 1987 werd hij selectiespeler en kaderlid. Hij heeft tijdens deze periode verschillende functies en activiteiten verricht zoals voorbereiden en begeleiden van de jeugdkampen, wedstrijd fluiten als clubscheidsrechter,  jeugdteams trainen. Hij was bestuurslid van de jeugdafdeling. Hij organiseerde ook de (internationale) jeugdtoernooien. Hij was scheidsrechterscoördinator, wedstrijdsecretaris, grensrechter van het 1ste elftal en voorzitter van de club van 50. Dit zijn vrijwilligers die jaarlijks contributie betalen (oorspronkelijk 50 gulden). De club van 50 gebruikt deze contributie om activiteiten te organiseren op de sportclub en een bijdrage te leveren aan het welzijn van sportclub Botlek.


Verder doet heer Heijdacker sinds 2000 alle sponsoring en organiseert hij de bingoavonden van de club van 50. Van 2005 t/m 2013 is de heer Heijdacker ook nog voorzitter van sportclub Botlek geweest. In 2014 is hij benoemd tot Lid van Verdienste van Sportclub Botlek.
Naast alle activiteiten voor sportclub Botlek was de heer Heijdacker van 1989 tot 2001 scheidsrechter voor de KNVB. Hij heeft hiervoor in 2014 de gouden waarderingsspeld van de KNVB in ontvangst mogen nemen.
Sinds 1 juni 1973 is de heer Heijdacker actief kaderlid bij de FNV. Hij levert een grote en zeer positieve bijdrage aan het vakbondswerk. Hij is in 1973 begonnen als ledenwerver. Van 2009 t/m 2014 is hij voorzitter van de bedrijfsledengroep bij zijn werkgever AVR (Afval Verwerking Rotterdam) geweest. Sinds 1991 is hij OR-lid bij zijn werkgever AVR. Hij is onder andere secretaris van de VGWM commissie geweest, 4 jaar OR vicevoorzitter en 10 jaar voorzitter van de sociale commissie. Sinds 1 februari 2014 is de heer Heijdacker bestuurslid van FNV Publiek Belang.
In december 2014 is de heer Heijdacker een burgerinitiatief gestart met de naam “Verbeterde Acute Spoedeisende Hulp op VPR”, met de bedoeling de omstandigheden rond de totale acute zorg op Voorne-Putten te verbeteren.

Mevrouw Heijlema-Meijer: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Heijlema is sinds 1997 jeugdouderling in de kerkenraad Tweestromenland. Zij werkt mee aan de erediensten, doet huisbezoeken, organiseert activiteiten voor de jeugdclubs zoals sport en filmavonden en kampeerweekeinden. Sinds 2000 is mevrouw Heijlema coördinator en collectant voor het Prinses Beatrix fonds.

Zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers zou het fonds niet in staat zijn jaarlijks heel veel geld beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Sinds 2010 is mevrouw Heijlema mantelzorger voor haar vader, haar schoonouders en haar zus.
Mevrouw Heijlema is sinds 2004 voorzitter van de pastoraleraad Tweestromenland. Het voorzitten van vergaderingen, het bezoeken van zieken, het verzorgen van de bloemendienst behoren o.a. tot haar taken.

Mevrouw M. van Leenen-Schouten: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Leenen heeft zich samen met haar echtgenoot van 1981 tot 1996 ingezet voor gymnastiekvereniging Sportuna. Zij deden diverse werkzaamheden zoals koffie en frisdrank verzorgen tijdens ledenvergaderingen, jureren bij wedstrijden, toestellen klaarzetten voor de turnwedstrijden en de lunches klaarmaken op wedstrijddagen.
Van 1970 tot 1978 is mevrouw Van Leenen samen met haar echtgenoot lid geweest van de ouderraad van basisschool Het Lindenhok. Ook daar organiseerden zij diverse activiteiten rond de feestdagen, schoolreisjes, sportdagen en vergaderingen met de ouderraad.

Lintjesregen 2017
Van 1990 tot 1997 was mevrouw Van Leenen vrijwilliger bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Zij verzorgde onder andere de bloemen voor patiënten, ging langs bij patiënten die niet of nauwelijks bezoek kregen en maakte fruit schoon. In deze periode was zij ook vrijwilliger in de Vierambachten, waar zij activiteiten organiseerde. Zij heeft in de Vierambachten ook als coördinator vanuit de Unie voor Vrijwilligers gewerkt.
Mevrouw Van Leenen is sinds 1990 vrijwilliger bij Careyn, voornamelijk bij Hart van Groenewoud. Zij doet twee keer per week gymnastiek met de bewoners, zij helpt met spelletjesmiddagen en –avonden. Zij helpt met de organisatie van de open eettafel, luistert samen met bewoners naar muziek en verzorgt bij diverse gelegenheden de catering. Op 7 september 2011 werd mevrouw Van Leenen met 7 andere vrijwilligers door de regio coördinator voorgedragen voor de Vrijwilligersprijs van Spijkenisse ‘de Passie Award’. Mevrouw Van Leenen werd als tweede gekozen en ontving uit handen van wethouder Van der Schaaf een certificaat.

Mevrouw P.M.W.  Peute – van Veggel: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1979 tot 1998 is mevrouw Peute begeleidster geweest bij De Zonnebloem. Van 1990 tot 1992 was zij penningmeester bij de Socialistische Partij. Van 1979 tot 2007 heeft mevrouw Peute gecollecteerd voor het KWF. Zij was coördinator van haar wijk Sterrenkwartier. In 2007 is mevrouw Peute gestopt met haar werkzaamheden voor het KWF.


Mevrouw Peute heeft van 2002 tot 2008 verschillende werkzaamheden verricht voor stichting Pameijer, locatie De Groene Heuvel. Zij heeft de cliënten geholpen met huishoudelijke klusjes en de dagelijkse verzorging. Daarnaast repareerde zij kleding en organiseerde zij uitstapjes.
In 2008 is mevrouw Peute gevraagd om gastvrouw te zijn bij het activiteitencentrum in Spijkenisse. Zij komt op voor de kwetsbare burger. Ze geeft rondleidingen, zij verzorgt een inloopuur en koffie-uurtje, zij doet barwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en receptiewerkzaamheden.

De heer R.R. Rijke: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Rijke verricht in de regio Voorne-Putten, maar ook landelijk en internationaal sinds 1981 baanbrekend werk als ambassadeur van de Koreaanse krijgs- en verdedigingskunsten. Daarnaast leidt hij  in zijn vrije tijd en zonder winstbejag een eigen sportschool in Hellevoetsluis. In 1981 richt de heer Rijke samen met een aantal vrienden Taekwondoschool Yu Sin Kwan in Spijkenisse op.


Drie jaar later begint hij samen met de heer Willems het huidige Yu Sin Kwon.  In 1999 werd dit een zelfstandige vereniging met eigen statuten, een eigen bestuur en een eigen naam: Taekwondo en Hapkido vereniging Yu Sin Kwon Hellevoetsluis. De heer Rijke heeft de organisatie neergezet als een non-commerciële vereniging zonder winstbejag. Eventuele opbrengsten investeert hij in Yu Sin Kwon. De heer Rijke heeft in zijn vrije tijd meer dan 30 jaar op een inspirerende manier leiding gegeven aan deze martial arts vereniging die meer dan 100 leden telt. Dankzij zijn dagelijkse bemoeienissen en manier van besturen is Yu Sin Kwon uitgegroeid tot een vereniging met groot aanzien in Hellevoetsluis en Nederland. Ook op het internationale vlak is de heer Rijke een zeer gewaardeerd kenner van Hapkido en promoter van de IHA.
Verder doneert de heer Rijke geld aan een weeshuis in Madiun Indonesië, is hij bloeddonor en is hij EHBO’er.

De heer A.J. de Snaijer: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Snaijer is sinds 1969 vrijwilliger in de werkgroep Sinterklaas. Hij begon op 16-jarige leeftijd als Piet, ging mee met de bezoeken en hielp ook bij het schminken. Na een aantal jaren heeft de heer De Snaijer ook de rol van Sinterklaas en Kerstman op zich genomen.


De heer De Snaijer is van 1987 tot 2012 betrokken geweest bij het oprichten van tennisvereniging Halfweg in Spijkenisse. Later werd hij penningmeester en heeft hij nog een technische functie vervuld. Hij was vaak mede initiatiefnemer van (jeugd)toernooien en organiseerde andere festiviteiten. In 2012 is de heer De Snaijer verhuisd naar Zuidland en is hij vrijwilliger geworden bij de tennisvereniging in Zuidland. Sinds maart is meneer De Snaijer voorzitter van de tennisvereniging.
Sinds 2000 zet de heer De Snaijer zich in voor de Roparun. Hij is het enige teamlid dat alle 15 edities van de Roparun heeft meegemaakt. Voor het bestuur van de stichting Estron Runners is de heer De Snaijer een uitstekend klankbord en vervult een belangrijke rol. Sinds begin 2017 is hij ook voorzitter van het team voor de Roparun.
Sinds 2012 is de heer De Snaijer voorzitter van de VVE Saturnuslaan in Zuidland. Bij problemen in en om het gebouw is hij het aanspreekpunt. In 2013 heeft de heer De Snaijer zich aangesloten bij het kernplatform Zuidland. Dit platform houdt zich bezig met alles in en om Zuidland.

Mevrouw Versendaal-Wigmore: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Versendaal is sinds 1980 vrijwilliger bij Stichting De Nieuwe Brug. De Stichting heeft als doel het bieden van mogelijkheden tot vorming en ontspanning van verstandelijk gehandicapten in Spijkenisse en omgeving, waarbij hun individuele- en sociale ontwikkeling centraal staat. Ze begeleidt  verstandelijk gehandicapten met hun wekelijkse dansavond, de handenarbeidclub en de muziekgroep.
Mevrouw Versendaal begeleidt ook een weekendkamp en de wandelclub. Daarnaast begeleidt zij voor Stichting De Nieuwe brug de thuiswonende deelnemers die willen deelnemen aan de Truckrun.
Van 1993 tot 2011 was mevrouw Versendaal bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Zij verzorgde de ledenadministratie. Daarnaast heeft zij gedurende deze bestuursperiode de wekelijkse gymnastiekochtend georganiseerd en begeleid.
Sinds 2000 is mevrouw Versendaal mantelzorger voor haar moeder.


Mevrouw Versendaal is sinds 2001 vrijwilliger bij Stichting Kringloopwinkel ‘Het Goede Doel’.
Sinds 2006 doet mevrouw Versendaal vrijwilligerswerk voor de jaarlijkse Truckrun Spijkenisse. Het regelen, indelen, organiseren en zorgen dat 50 deelnemers met een verstandelijke beperking mee kunnen gaan doet zij als de beste. Mevrouw zorgt ook elk jaar (via haar vrijwilligerswerk bij de Kringloopwinkel) dat de organisatie van de Truckrun ieder jaar een financiële bijdrage ontvangt.

De heer P.A.C. Versendaal: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Versendaal is sinds 1988 penningmeester/vrijwilliger van wijkgroep Waterland. Hiernaast verzorgt hij de bardienst en ondersteunt de houtzaagclub voor jongeren. Hij organiseert het jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers. Verder verzorgt hij de attenties voor de langdurig zieken en de vrijwilligers. Ook is hij al jarenlang “hoofdpiet” bij de Sinterklaasactiviteiten. Na de sluiting van het wijkgebouw van wijkgroep Waterland, heeft de heer Versendaal een aantal extra taken op zich genomen om het mogelijk te maken de activiteiten van de wijkgroep door te laten lopen. De wijkgroep heeft nu inmiddels een onderkomen gevonden bij Vogelvereniging in Spijkenisse.


Sinds1989 is de heer Versendaal vrijwilliger bij stichting De Nieuwe Brug. Hij organiseert de rommelmarkt, de lentemarkt en de bingo. Daarnaast is hij begeleider tijdens de weekendreis, het educatieve uitje en de kerstreis. Hij is betrokken bij de Truckrun waar hij de mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Tot voor kort heeft hij de houtzaag groep op woensdagavond begeleid: hij leerde 12 mensen met een beperking op eenvoudige wijze te zagen, schuren en verven.
Sinds 2000 is de heer Versendaal samen met zijn vrouw mantelzorger voor zijn schoonmoeder.
In 2003 is de heer Versendaal bestuurslid geworden van de gepensioneerdevereniging Imtech. Hij organiseerde de maandelijkse bijeenkomsten en uitstapjes van de gepensioneerden. Tenslotte is de heer Versendaal ook bestuurslid en bondsscheidsrechter bij voetbalvereniging TOGR geweest.

Koningsdag Hekelingen

De volgende dag 27 april was het Koningsdag. Op deze nationale feestdag vierde Nederland de vijftigste verjaardag van Koning Willem Alexander. De weersvoorspellingen waren allerminst gunstig. Reden voor de Oranjevereniging van Hekelingen om de activiteiten binnen het Dorpshuis te houden. Behalve dan voor de aubade met het hijsen van de vlag en wimpel, die natuurlijk net als voorgaande jaren buiten plaats vond onder muzikale begeleiding van Togido en het koor Elementair.

Koningsdag 2017 in Spijkenisse

Het was een koude winderige dag en gelukkig viel het met de neerslag mee. In het Winkelhart van Spijkenisse hadden de kinderen vanaf ‘ochtends zeven uur al hun kleedje met verkoopwaar neergelegd. Onder begeleiding van (groot)ouders waren ze de ganse dag bezig hun ‘overtollige’ speelgoed, kleding, schoenen e.d. Te verkopen.

Verder ware er diverse artiesten en demonstraties. In de ideo van dit jaar ben ik niet op de markt geweest. Vorig jaar wel en de opzet was nagenoeg gelijk. Kijk maar naar de reportage uit 2016. Verder was zelfs ongekend druk en tot in de avond duurde de festiviteiten van de Koningsdag 2017  voort.

 

ph

 

Bewaren

Bewaren

Weergaven: 0

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven
Skip to content