Kopie van Facebook

Hieronder enkele berichten die op Facebook werden geplaatst

Ik kom je niet redden!

Frank Ruesink zei ooit de mooie woorden tegen mij; ‘Als je een held in een ander ziet betekent dat er een held in jou zit’. Woorden die ik vandaag aan iedere vader, moeder, oma en opa wil meegeven.
En ik voel dat er sinds gisteren zoveel helden zijn opgestaan. In het belang van het kind. Voel je gesteund want je staat niet alleen. Het blijft wel belangrijk je hoorbaar te maken zodat de gelijkgestemden je kunnen horen. Samen staan we sterk. Er gaan ‘as we speak’ tienduizenden mails de deur uit naar de schooldirecties. Belangrijk is om te weten dat het nog steeds ADVIEZEN zijn ondanks dat men anders wil laten voorkomen. Nee is nee. Geen toestemming is geen toestemming. Simpel.
En ja men zal de spoedwet willen gaan gebruiken om de touwtjes strakker aan te trekken. De vrijbrief van Hugo weet u nog. Gisteren heeft hij nog “gedwongen isolatie” mogelijk gemaakt zonder de kamer in te lichten. Zover is het nog niet. Wij zijn nu eerst aan zet.
De kracht van velen. Gebundeld. Ik krijg vragen van bezorgde ouders m.b.t schoolplicht versus het thuishouden. Ik weet dat jij in je hart weet wat voor jou en je kind goed voelt. Op dat oerinstinct mag je vertrouwen. Weet dat wanneer duizenden harten doen wat voor hun kinderen het juiste is, elk systeem daar een knieval voor moet maken. Het gaat niet meer om het individu, maar de beweging die we met velen maken. Wat wil men doen? Ouders, opa’s en oma’s wegzetten als een groep onverantwoordelijke coronahufters? Ik sluit niet uit dat men het gaat proberen maar elke poging tot zal de leugens verder in het licht zetten. Kom maar door!
Blijf het grote plaatje zien en erboven vliegen. De zogenaamde routekaart kent bewust geen uitweg. Vakje ‘Waakzaam’ is het blokje kaas in het hamsterwiel wat zorgvuldig voor u is uitgedacht. Het vakje waarin u bevrijding zult voelen met een beperkte vrijheid. Weer even naar de kapper. Yes!! In de psychologie is het zo dat er voor het onderbewustzijn een x aantal dagen nodig om ergens aan gewend te raken. Raak nergens aan gewend. Blijf niet normaal vinden wat niet normaal is. Blijf het benoemen. Maak het uw mantra. Juist naar uzelf. Al is het maar voor u zelf.
Uw kind als experiment.
Uw routekaart is gekoppeld aan positieve testen (data). En als de bereidwilligheid van het testgedrag afneemt is het noodzakelijk dat de testresultaten (data) alsnog ergens vandaan komen. Het slachtoffer is uw kind. Goed om te weten is dat de Britse variant NIET te onderscheiden valt door een test. De Britse invasie gebeurd allemaal op basis van schattingen en rekenmodellen (data). En uw kind is ‘benodigde data’ voor een rekenmodel. En een rekenmodel is weer nodig om een uitkomst te kunnen creëren.
De OMT heeft intens grote angst voor de 3de golf. We kunnen niet versoepelen vanwege het dreigende gevaar, maar we doen wel de scholen open?! Bijzonder. En In naam van de volksgezondheid introduceren wij een nieuw test-beleid. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4662.html?fbclid=IwAR1AAwErtB0HJ4rQYXaA0ujq9iXopJsURVi787nOyGIJSgE6FmZJLpi8G_o

Ik vraag u;
Waarom zou dat zijn?
Vanwege het welzijn van uw kind?
Denkt u dat echt?
Ik zie namelijk de 3de golf, ziet u het ook?
Weet u nog dat op 1 dec, een paar weken voor de 2de golf het testbeleid was veranderd?
Snapt u waarom het OMT ons zo goed kunnen waarschuwen voor golven?
Men creëert angst, men past vervolgens het testbeleid aan of introduceert een nieuwe en UW GEDRAG doet de rest. Het rennen naar wc papier. Kind kan de was doen. Ik bedoel ‘kind kan de test doen’. Data. Nederland telt 1.7 miljoen kinderen tot en met 14 jaar. Wat een vijver om uit te vissen. Zolang de werkgevers juridisch nog niet zo ver zijn, zijn de kinderen een mooie doelgroep. Als tussenstap. En U wordt ondertussen helemaal murw. Doorzie het. Snap het. Dan weet u nu ook waarom de scholen opengaan.
Wij zijn het zelf. WIJ. Daarom is de routekaart ook zo briljant. Een eindeloze route. En daarom zijn de ziekenhuisopnames uit de routekaart gehaald, om het eindeloos te maken. Het is zo simpel en zo sinister tegelijk. Oh mensheid, waar is Johan Cruijf wanneer je hem nodig hebt. Hij had dit in een zin kunnen uitleggen. Je ziet het als je het doorhebt.

Het goede nieuws is dat politiemensen, rechters, leraren, medici, politici, advocaten en anderen ook allemaal kinderen hebben. Het gaat afbrokkelen en uit elkaar vallen. Met zekerheid. Stop met buigen. Hoe meer u pikt, hoe meer u voorgeschoteld krijgt. De bedoeling is dat u over een tijd exact weet wat u moet doen. Om 18.00 thuis zijn. Nee men heeft niet het beste met u voor. Die illusie moet nu inmiddels echt wel uit elkaar zijn gespat. Het komt goed maar ik kom je niet redden. Je bent de held van jouw verhaal.
En Ik van de mijne.
Door: Nikos Frangiskatos ❤️❤️❤️

Herken de lijnen en let op uw zaak!

Lees dit maar eens !!!!

Elf jaar geleden (februari 2010) voorzag Pieter Stuurman deze situatie. Hij schreef er onderstaand artikel over. Hij gaf daarin in aan WAT er zou gebeuren, WAAROM het zou gebeuren, en HOE het zou gebeuren.
Hij schetst hierbij wat er verder voor de wereldbevolking op het programma staat.
Men zal de ‘overmacht’ verder opvoeren. Er zal beweerd worden dat mensen met bossen dood neervallen. De schuld zal gegeven worden aan de ‘complotdenkers’. Een groot deel van de bevolking zal dat geloven, en eisen dat de overheid strenger gaat optreden. Mediakanalen zullen worden geblokkeerd, en streng gecensureerd.

censuur

Dissidenten zullen worden vervolgd. De bevolking zal worden opgezet tegen ‘dwarsliggers’ en er zal worden aangestuurd op (fysieke) conflicten.

Een van de eerste demonstraties in Amsterdam bij de Dokwerker.

De maatregelen zullen extreem worden opgevoerd. Denk aan avondklok, werkverbod voor iedereen die niet ‘essentieel’ genoemd wordt, verbod het huis te verlaten zonder toestemming, reisverboden, distributieverbod voor ‘niet-essentiële goederen’, etc. Kortom, de hele samenleving zal worden stilgelegd.
Vervolgens zal men de situatie laten voortduren totdat de meerderheid van de bedrijven (behalve de grootste bedrijven) failliet is. Uiteindelijk zal meer dan de helft van de mensen zijn baan en inkomen verliezen. Omdat de staatskas dan leeg is, kunnen er geen WW-uitkeringen verstrekt worden.
De toevoer van voedsel zal steeds verder stagneren. Dakloosheid en honger zullen uiterst zichtbaar gemaakt worden. Als de verontwaardiging en angst daarvoor voldoende opgelopen is, zal er na enige tijd een distributiesysteem / rantsoeneringssysteem worden opgezet. ‘Om te voorkomen dat de rijken alles wegkapen’ zullen geldtegoeden ’tijdelijk’ worden bevroren.

De regering zal roepen dat de massale dakloosheid onacceptabel is, en de overheid zal daarom de gehele huizenvoorraad in beheer nemen. Onderdak zal worden toegewezen. Gezinnen zullen bij elkaar in woningen gestopt worden.
Omdat de gehele economie tot stilstand gebracht is, kunnen mensen geen uitweg meer vinden. Een ‘basisinkomen’ zal worden ingevoerd. Alle schulden zullen worden kwijtgescholden, en al het eigendom van mensen zal worden onteigend (ook de zeggenschap over zichzelf en hun eigen leven). Uiteindelijk ook van mensen die geen persoonlijke schulden hebben (bijv. mensen die hun huis hebben afbetaald).
Het basisinkomen zal ‘voorlopig’ in natura zijn. Het rantsoen kan ‘gratis’ worden verkregen. Wie niet volledig gehoorzaam is, zal erop worden gekort. Digitale controle van de gehoorzaamheid. Overtreding lijdt tot verlies van het rantsoen, en dus geen (of minder) toegang tot voedsel en onderdak. Er zal een verbod komen om ‘dissidenten’ te helpen, op straffe van rantsoenverlies.
Verplichte vaccinatie zal worden ingevoerd. Regeringen zullen roepen dat ze ‘grote waarde hechten aan keuzevrijheid’, maar dat ‘deze noodsituatie ze geen andere optie laat dan te verplichten’.
Kortom, iedereen zal worden opgesloten (huisarrest) en wie braaf is zal worden gevoed. Mensen zullen een ‘basisbaan’ toegewezen krijgen. Tewerkgesteld dus, in ruil voor rantsoen. Weigering leidt tot het verlies van rantsoen. Dit alles onder het mom van “iedereen moet nu de schouders eronder zetten. We kunnen nu geen egoïsten gebruiken!”.
De gewenste totale slavernij is nu geïnstalleerd. Geleidelijk, maar vlot zal de levensstandaard van de slaven worden verbeterd. De meeste mensen zullen dat toejuichen.

Iedereen zal meerde malen per jaar worden geïnjecteerd, totdat mensen dit als volkomen normaal beschouwen.
Voor alles is expliciete, individuele toestemming van het regime nodig. Reizen, communiceren, en zelfs het toegewezen huis verlaten kan niet meer zonder digitale privileges, die uitsluitend verdiend kunnen worden met strikte gehoorzaamheid.
Geleidelijk zal de levensstandaard nog verder verbeterd worden, totdat vrijwel iedereen tevreden is. Mensen die bezwaar maakten tegen de slavernij zullen onschadelijk gemaakt zijn. Hetzij omdat ze uiteindelijk het hoofd gebogen hebben, of (degenen die volharden) letterlijk uitgeschakeld zijn.
Geld zal niet meer bestaan. Alles zal ‘gratis’ zijn, maar de mate van toegang tot producten en diensten zal bepaald worden door ieders digitale ‘gehoorzaamheidspunten’. Wie veel punten heeft, zal soms iets van luxe gegund worden. Wie weinig punten heeft, zal honger en kou lijden.
De bedoeling is dat deze situatie nooit meer verandert. Om de controle en surveillance gemakkelijker te maken, zal iedereen worden geïnjecteerd met nanotech, en worden aangesloten op de grid. Geleidelijk zal het systeem mensen in steeds grotere mate (letterlijk) besturen.
Alleen als we NU massaal weigeren meet te gaan in deze ‘derde golf’ of ‘nieuwe mutatie’ (of hoe ze het dan ook zullen noemen) kunnen we het tij nog keren.

𝗩𝗲𝗿𝗯𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗮𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘇𝘄𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴

Door Lusado David Holkenborg

Voor degenen die er nog aan twijfelen dat er achter de gebeurtenissen in de wereld verborgen krachten staan, een ‘invisible hand’ werkzaam is, een onzichtbare wereldregering opereert, en dat er aantoonbaar een gevaarlijke samenzwering bestaat, volgen hieronder enkele citaten, die wellicht tot nadenken stemmen. Met een beetje inspanning, kunnen er nog tientallen gevonden worden.
We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet. De enige kwestie is te weten of de wereldregering met instemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’
𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗪𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗴, in een toespraak voor de Senaat van de VS op 7 februari 1950. Warburg was een topfunctionaris van het OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA. Tevens was hij lid van de CFR (Council on Foreign Relations).
‘Om een wereldregering tot stand te brengen, is het noodzakelijk om onafhankelijkheid, loyaliteit tegenover familietradities, nationalisme en religieuze dogma’s uit het hoofd van de mensen te verwijderen.’
𝗗𝗿. 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗕𝗿𝗼𝗲𝗸 𝗖𝗵𝗶𝘀𝗵𝗼𝗹𝗺 (van 1948-1953 de eerste algemeen directeur van de WHO), in een voordracht op 11 september 1954
De WHO is een van de organisaties van de VN, verbonden met talloze andere organisaties, ngo’s en lobby’s, die aangestuurd worden door de Rockefellers.
‘Het individu is onmachtig wanneer hij oog in oog komt te staan met een samenzwering, zo monsterlijk, dat hij niet geloven kan dat deze bestaat.’
𝗘𝗱𝗴𝗮𝗿 𝗝. 𝗛𝗼𝗼𝘃𝗲𝗿 (1895-1972)
Hoover, 33stegraad vrijmetselaar, leidde in veel opzichten een dubbelleven. Hij was oud-directeur van de FBI, onderhield relaties met de Mossad en had een grote hekel aan o.a. J.F. Kennedy en Martin Luther King.
Talloze mensen zullen de nieuwe wereldorde haten. Terwijl ze ertegen protesteren, zullen ze sterven.’
𝗛.𝗚. 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀, in: The New World Order (1939)
Om de totale controle te krijgen zijn twee ingrediënten wezenlijk: een centrale bank en een progressieve belasting, zodat de mensen zich er geen rekenschap van geven.’
𝗞𝗮𝗿𝗹 𝗠𝗮𝗿𝘅 (1818-1883)
‘Het marxisme is het volgende fundamentele en creatieve stadium in de ontwikkeling naar een algemeen geldende menselijke visie. Het is tevens de overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en van de rede over het geloof.’
𝗭𝗯𝗶𝗴𝗻𝗶𝗲𝘄 𝗕𝗿𝘇𝗲𝘇𝗶𝗻𝘀𝗸𝘆 (1928-2017), invloedrijk adviseur van verschillende Amerikaanse presidenten en vertrouweling van Rockefeller
In The Grand Chessboard beschrijft hij de arrogante plannen van de machtselite om zich op korte termijn heel de aarde toe te eigenen en d.m.v. geavanceerde technologieën ‘het gedrag van de mens te beïnvloeden en de maatschappij onder strenge bewaking en controle te houden’.
‘Het doel van de Rockefellers en hun bondgenoten is een wereldregering creëren, waarin superkapitalisme en communisme zullen samengaan onder dezelfde vlag, onder hun controle. (…) Hoor ik hier iets van een samenzwering? Ja, inderdaad. Ik ben overtuigd van het bestaan van een samenzwering van internationale omvang, gedurende vele generaties gepland en van een ongelofelijk kwaadaardige natuur.’
𝗟𝗮𝘄𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼𝗻 𝗠𝗰𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 (1935-1983), in een openbare boodschap in 1976 als Amerikaans congreslid
Denk nou maar niet dat onze beweringen uit de lucht gegrepen zijn. Kijk maar eens naar het door ons bewerkstelligde succes van darwinisme, marxisme en nietzscheanisme.’
𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝟮,𝟯
Darwin vervangt God als Schepper door de evolutietheorie, waarin natuurlijke selectie, toeval, en de strijd om het bestaan de hoofdrol spelen. Marx haatte het christendom en noemt religie ‘opium van het volk’. In Der tolle Mensch verkondigde Nietzsche ‘de dood van God’.
‘Het belangrijke ambt van de president is gebruikt voor het smeden van een complot om de vrijheid van Amerika te vernietigen. Nog voordat ik het ambt neerleg, moet ik de burgers over deze benarde toestand informeren.’
John F. Kennedy, in een commentaar op 12 november 1963 aan de universiteit van Columbia, tien dagen voordat hij vermoord werd.
Nog nooit vonden er terzelfder tijd in zoveel verschillende delen van de wereld zoveel transformaties plaats, die wereldwijd op hetzelfde ogenblik gecommuniceerd werden. Het alternatief voor een nieuwe internationale orde is chaos.’
𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 𝗔. 𝗞𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿, ‘The Chance for a New World Order’, in: International Herald Tribune (12 januari 2009)
‘De werkelijke bedreiging van onze republiek is de onzichtbare regering, die als een reuzenoctopus zijn slijmerige vangarmen om onze stad, onze staat en ons land uitstrekt. De kop van deze octopus bestaat uit een kleine groep bankiershuizen, meestal aangeduid als “internationale bankiers”. Deze kleine, exclusieve kring van machtige, internationale bankiers controleert in werkelijkheid onze regering voor zelfzuchtige doeleinden.’
𝗝𝗼𝗵𝗻. 𝗙. 𝗛𝘆𝗹𝗮𝗻, burgermeester van New York van 1918-1926
‘De bankiers zijn de eigenaars van de planeet.’
𝗦𝗶𝗿 𝗝𝗼𝘀𝗶𝗮𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗺𝗽 (president van de Bank of England), in een rede in maart 1922
Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf’.
𝗦𝗶𝗿 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗣𝗶𝘁𝘁 (Engels staatsman), in een toespraak voor The House of Lords in 1770
‘De wereld wordt geregeerd door andere personen dan verondersteld wordt door hen die niet achter de coulissen staan.’
𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗗𝗶𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗶 (eerste minister van Engeland), in: Coningsby, or the New Generation (1844)
Disraëli stond volledig onder controle van de Rothschilds. Rebellion, de ‘invisable hand’, was zijn belangrijkste adviseur.
‘De regering is volledig misleid. We worden door een vreemde macht gemanipuleerd, wat zal uitmonden in totale slavernij en/of vernietiging van het menselijk ras. We moeten elk middel dat ons ter beschikking staat gebruiken om te verhinderen dat dit gebeurt.’
𝗠𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿 (oud-marinier en topfunctionaris in het Amerikaanse leger), in: Behold a Pale Horse
Cooper was op de hoogte van een buitenaardse invasie. Eind jaren negentig waarschuwde hij al voor ‘gecodeerde microchips’ in klassieke vaccins, waardoor we aangesloten kunnen worden op een wereldcomputer, zodat we waar en wanneer dan ook gecontroleerd kunnen worden. Cooper overleefde twee aanslagen en kwam op 11 mei 2001 op een mysterieuze wijze om het leven.
‘In de strijd die aan de gang is, ga ik u vertellen wie mijn werkelijke tegenstander is. Hij heeft geen naam, geen gezicht, geen partij. Hij zal zich nooit verkiesbaar stellen en zal dus ook nooit gekozen worden. En toch is hij het die regeert. Deze tegenstander is de wereld van het geld.’
𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗛𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲 (oud-president van Frankrijk), in een toespraak in Le Bourget (nabij Parijs) in januari 2012
‘We worden geregeerd en gemanipuleerd in ons denken en onze zintuigen door mensen van wie we nooit gehoord hebben. Dit is het logische resultaat van de manier waarop onze democratische maatschappij is georganiseerd. Wie dit kan doen, is de onzichtbare regering, de ware heersende macht in ons land. (…) Zij die de mentale processen en gedragspatronen van de massa begrijpen, zijn degenen die aan de touwtjes trekken en de publieke opinie controleren.’
𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝘆𝘀, neef van Sigmund Freud, in zijn boek Propaganda
Bernays noemde zijn mind-controlsysteem om de publieke opinie te manipuleren ‘engineering the consent’ (met toestemming manipuleren). Het komt overeen met wat het Tavistock Instituut in Londen ‘social engineering the masses’ (massamanipulatie) noemt.
‘Er is een duistere samenzwering die de geest van de mensheid door alle eeuwen heen beneveld heeft. Deze samenzwering is vleesgeworden kwaad en controleert vele menselijke emoties, gedachten, taal en arbeid. Deze samenzwering is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen en de slavernij van bijna ieder wezen dat ooit heeft bestaan. Als je één principe zou kunnen aanvaarden – namelijk, dat je zeer waardevol bent – dan zal dit boek jou het inzicht geven dat noodzakelijk is om de wereld te zien zoals ze werkelijk is, zodat je voorgoed weet dat deze duistere samenzwering niet sterk is maar zwak, en dat het kwaad niet toeneemt maar ten dode is opgeschreven.’
𝗝𝗲𝗿𝗲𝗺𝘆 𝗟𝗼𝗰𝗸𝗲, in: The End of All Evil
Hier meer over lezen?
http://www.marcelmessing.nl/nl/p389

Weergaven: 1
Scroll naar boven
Skip to content