STOP de PANDEMIEWET!

Wat iedereen kan doen

   Download en verspreid de poster Stop-pandemiewet.pdf
   Download en verstuur een brief aan eerste kamerleden.
   Bestel 5 kranten inclusief posters voor €7,50 of 12 posters voor €5,- op onze bestelpagina.
   Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website van Cultuur Onder Vuur.
   Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website petities.nl.
   Ondersteun de actie van Ik de Burger en verbied de wijziging in de Wet publieke gezondheid.

WHO dictatuur

Sinds de uitbraak van COVID hebben we keer op keer gezien hoe regeringen en bedrijven over de hele wereld de pandemie als excuus hebben gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te beperken, toezicht uit te breiden en burgerlijke vrijheden verder uit te hollen.
De dreiging is nu gevaarlijker dan ooit!
De laatste zet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties is het verkrijgen van nieuwe, verreikende en juridisch bindende bevoegdheden om zogenaamd de “preventie, paraatheid en reactie” bij toekomstige pandemieën te verbeteren. Met andere woorden… Eén macht om ons allemaal te regeren! De droom van globalistische leiders zoals Biden, Macron, Merkel en linkse tycoons zoals Soros en Gates komt uit. In een recente WHO-vergadering in februari 2023 heeft een werkgroep van WHO-vertegenwoordigers hun lezing van de voorgestelde wijzigingen in de Internationale Gezondheidsvoorschriften afgerond en afspraken gemaakt over de volgende stappen voor diepgaandere onderhandelingen om een nieuw “Pandemieverdrag” goed te keuren. Ze planden hun volgende vergadering die over enkele dagen zal beginnen: op 17-20 april!!
We moeten NU in actie komen voordat dit volledig uit de hand loopt:
Teken de petitie waarin premier Mark Rutte wordt opgeroepen zich te verzetten tegen de gevaarlijke centralisatie van wereldbestuur bij de WHO, wat ernstige gevolgen zou hebben voor individuele vrijheden en de effectiviteit om toekomstige epidemieën te bestrijden.
Als we iets van de pandemie hebben geleerd, is het juist dat het dankzij een gediversifieerde aanpak en NIET dankzij wereldbestuur was, dat de wereld in staat was om effectieve en ineffectieve instrumenten van gezondheidsbeleid te verifiëren dan wel in te trekken.
Maar regeringen en globalistische leiders beseften hoe krachtig het is om onze vrijheden te kunnen beheersen met slechts één druk op de knop.
Als we ze nu niet stoppen en het “Pandemieverdrag” afbreken, zal de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN meer macht krijgen om: “Potentiële” gezondheidsnoodsituaties uit te roepen. Nieuwe wereldwijde toezichts- en gegevensuitwisselingsmechanismen te ontwikkelen. Bevoegdheden te verkrijgen om “misinformatie en desinformatie” tegen te gaan, wat betekent dat er een wereldwijde “officiële waarheid” wordt uitgevaardigd. Capaciteiten op te bouwen om potentiële wereldwijde volksgezondheidsnoodsituaties op te sporen en te melden. Snel te reageren op een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid (PHEIC) wanneer deze door de WHO wordt afgekondigd. Dat is de huidige status van het ontwerp van het “Pandemieverdrag”. De amendementen van de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn opgenomen. Tenzij we snel handelen, zal er straks juridisch bindende internationale regelgeving voor zogenaamde pandemiepreventie, paraatheid en respons van kracht zijn.
Het is niet moeilijk om je een situatie voor te stellen waarin de WHO een absolute vaccinatieplicht of lockdown oplegt wanneer de WHO dat beslist. We kunnen niet weerloos zijn. Teken alsjeblieft deze petitie vandaag nog!

Waarom is dit zo gevaarlijk?
Het bindende recht om één – voor de hele wereld gemeenschappelijke – strategie vast te stellen om toekomstige epidemieën te bestrijden, zou per definitie het wereldwijde gezag impliceren, zowel tijdens als buiten een pandemie (aangezien het document coördinatiebevoegdheden definieert, ook buiten de pandemieperiode), waardoor de soevereiniteit van Nederland en andere landen wordt aangetast. Dat betekent dat staten niet langer het soevereine recht hebben om hun aanpak van de volksgezondheid te bepalen en te managen en zullen worden geregeerd door één gecentraliseerde wereldmacht. Maar de bedreigende aard van dit verdrag houdt hier niet op: Het noemt “gezondheidsgelijkheid”, wat betekent dat burgers uit rijkere staten gedwongen zullen worden te betalen voor een universele (ontvolkings-)basisgezondheidsdekking, gericht op armere regio’s met “anticonceptie, sterilisatie, abortus, vaccins en geslachtsverandering”. Deze krankzinnige ideeën worden al verspreid via vele VN-agentschappen. De implementatie van dit “Pandemieverdrag” zou deze perversie en corruptie echter alleen maar verergeren. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan onafhankelijkheid van de financieringsinstanties van de WHO – momenteel financieren landen minder dan 20% van het WHO-budget, terwijl meer dan 80% afkomstig is van openbare of particuliere donateurs, voornamelijk particuliere stichtingen en farmaceutische bedrijven.
Wat kunnen we… NU doen?

In een recente WHO-vergadering in februari 2023 kwam een werkgroep van WHO-vertegenwoordigers overeen om de volgende stappen te zetten voor diepgaandere onderhandelingen voor het “Pandemieverdrag”.
En de volgende vergadering vindt plaats binnen enkele dagen: op 17-20 april!!
Er is ook een voorlopige tijdlijn gepubliceerd die suggereert dat de wijzigingen tegen mei 2024 zullen worden afgerond.
We moeten nu handelen, voordat dit volledig uit de hand loopt:

Teken de petitie waarin premier Mark Rutte wordt opgeroepen zich krachtig te verzetten tegen de invoering van het “Pandemieverdrag” en tegen deze gevaarlijke bepalingen die onze nationale soevereiniteit beperken.

Bedankt voor alles wat je doet,Ignacio Arsuaga en het hele CitizenGO-team–Bronnen:WHO pushes ahead with pandemic treaty granting powers to suppress medical ‘misinformation’https://www.lifesitenews.com/news/who-pushes-ahead-with-pandemic-treaty-granting-powers-to-suppress-medical-misinformation/Let’s Block the WHO Treatyhttps://stopwhotreaty.org/en/Pandemic prevention, preparedness and response accordhttps://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/pandemic-prevention–preparedness-and-response-accordAn international treaty on pandemic prevention and preparednesshttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

CitizenGO is een gemeenschap van actieve burgers die zich inzet om te zorgen dat het menselijk leven, het gezin en onze vrijheden wereldwijd gerespecteerd worden. CitizenGO’ers wonen over de hele wereld. Ons team is verspreid over 16 landen op 5 continenten en werkt in 12 verschillende talen. Leer hier meer over CitizenGO of volg ons op Facebook of Twitter.

Weergaven: 8
Scroll naar boven
Skip to content