“NPO-bestuur valt de democratie aan”

Ongehoord Nederland interpreteert het voorgenomen besluit van een derde sanctie door het NPO-bestuur als niet constructief en als een openbaring van de intentie om omroep ON! van de buis te halen.

In een tijd dat tal van omroepen en de NPO zelf negatief in het nieuws komen door jarenlang grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden en een eenzijdige woke-benadering van tal van onderwerpen is het onrechtvaardig om uitgerekend één omroep voor een derde maal in korte tijd met een financiële boete te dreigen. Het is duidelijk dat de rechtse boodschap van ON! niet goed valt bij de NPO.

De tweede sanctie en de voorgenomen derde sanctie overlappen elkaar inhoudelijk, hetgeen erop wijst dat het NPO-bestuur zich vooral door emoties laat leiden.

Ongehoord Nederland voldoet anders dan andere organen binnen het publieke bestel aan de gewenste journalistieke eisen, is een loyale partner van collega-omroepen en heeft de deur altijd open staan voor samenwerking.

Deze stap onder leiding van NPO-voorzitter Frederieke Leeflang kan vrijwel niet anders worden gezien dan als een politieke afrekening van een omroep die met zijn missie en visie een groot deel van de Nederlandse bevolking bedient. Het gedrag van het NPO-bestuur past niet in een volwassen democratie waar persvrijheid het hoogste goed is.

Onder het mom van de journalistieke code en het beginsel van de waarachtigheid daarin tracht het NPO-bestuur een links-“liberale” politiek-correcte visie op de waarheid op te leggen aan alle anderen. Voor rechts Nederland wil het bestuur geen democratische tolerantie tonen. Het democratische beginsel dat alle maatschappelijke overtuigingen weerspiegeld dienen te worden conform artikel 2.1 van de Mediawet wordt door het NPO-bestuur daardoor met de voeten getreden. Dit is ondemocratisch en vormt een aanval op de fundamenten van onze democratie.

Desalniettemin neemt ON! een constructieve houding aan en is bereid met eenieder samen te werken mits inhoudelijke autonomie behouden blijft. Voor rechts Nederland dient volgens de wet ook ruimte te zijn op de TV.

Bestuur van Omroep Ongehoord Nederland


Lees hier reactie professor Paul Cliteur op tweede rapport NPO Ombudsman:

Rapport Cliteur – Een botsing van journalistieke visies

Lees hier onze reactie op tweede rapport NPO Ombudsman:

Reactie op 2e rapport NPO Ombudsman


Hilversum wil ons koste wat het kost de mond snoeren.

De NPO legt ons voor de derde keer een boete op.

Dit moet stoppen en ik heb uw hulp nodig! Verder in deze e-mail leg ik u uit hoe u ons concreet kunt helpen.

Maar ik wil allereerst dit gezegd hebben:
U behoort tot de meer dan 60.000 trouwe supporters van Ongehoord Nederland.
U bent de reden dat wij bestaan en kunnen blijven bestaan.
Uw stem is ongehoord in Nederland en dat mag niet van u worden afgenomen.
Ik ben u zeer dankbaar voor uw steun. Zonder u stonden we niet waar we nu staan.
En met uw steun blijven wij doorgaan!
In Nederland zijn er echter nog veel meer mensen wiens stemmen ongehoord zijn in de media.
Er zijn nog tienduizenden Nederlanders die onze boodschap steunen, maar nog geen lid zijn van onze omroep.
In ons verweer tegen Hilversum is het echter van cruciaal belang dat wij zoveel mogelijk leden hebben.
Met ieder lid dat wij aan ons bestand toevoegen, staan wij sterker tegen de politiek-correcte machten die ons het zwijgen willen opleggen.

U kunt ons concreet helpen door deze e-mail aan zoveel mogelijk mensen in uw netwerk door te sturen en hen te wijzen op deze link: Steun ON! en word lid! Weet u, deze strijd beperkt zich niet alleen tot Hilversum.

De raad van bestuur van de NPO wil maar wat graag naar Den Haag stappen om de voorlopige erkenning van onze omroep in te laten trekken door de staatssecretaris.

En in Den Haag willen ze maar wat graag hun handtekening onder een dergelijk verzoek zetten.

Verslaggevers van ons worden daar in de wandelgangen uitgemaakt voor fascisten!

Dit kan echt zo niet langer. Stuur deze e-mail door naar zo veel mogelijk mensen en wijs hen op deze link: Steun ON! en word lid! De NPO is momenteel “aan het nadenken” over de toekomst van onze omroep in het publieke bestel.

Dat hebben ze niet aan mij verteld, maar dat lees ik op de site van de NOS.

Ze vinden dat wij de Journalistieke Code van de NPO “stelselmatig” hebben overtreden. Concrete voorbeelden noemen ze niet, dan verwijzen ze weer door naar een of ander onderzoek.

Volgens hen hebben wij de code overtreden door “niet door te vragen naar opmerkingen van gasten”.

Dit is toch niet te geloven?

Wanneer heeft u voor het laatst kritische berichtgeving gezien bij de andere NPO-omroepen over massa-immigratie, het klimaat, het afkalven van onze democratie en Nederlandse cultuur en tradities?

Vertelt u het mij maar; ik heb het niet gezien.

Voor mij wordt het steeds duidelijker: er is één narratief dat we moeten uitdragen.

En dat is: meer klimaatmaatregelen, meer migranten, minder inspraak van u en mij en minder Nederlandse tradities.

Ga je daar tegenin zoals onze omroep, dan moet je uit de weg geruimd worden.

Maar met onze inzet en uw hulp gaat hen dat niet lukken! Stuur deze e-mail door naar heel uw netwerk en wijs ze op deze link: Steun ON! en word lid! Eendracht maak macht. Samen staan we sterk!

Nogmaals dank voor uw steun. Ik waardeer het zeer!

Wij zijn deze week weer met volle kracht aan de slag gegaan om nieuwe uitzendingen voor u te maken.

En voor al die ongehoorde Nederlanders die we dankzij uw steun via de publieke omroep kunnen bereiken.

Wij gaan ervoor in 2023, u ook?

Met vriendelijke groet,Arnold Karskens
Voorzitter Omroep Ongehoord Nederland

P.S.: u helpt ons enorm door deze e-mail door te sturen naar zoveel mogelijk mensen en hen te wijzen op onze aanmeldpagina:  https://ongehoordnederland.tv/word-lid/
Weergaven: 5
Scroll naar boven
Skip to content