Onrechtvaardig

Vanaf het malieveld spreekt Stanley ter Haar in een blogpost. Met onbegrip. Een gevoel van onrechtvaardigheid. Er is geen zwart of wit. Links of rechts, voor of tegen. Er zijn blijkbaar kwade Mensen met macht. Met dubbele agenda’s en eigen belangen. Onze regeringsleiders worden bij deze genomineerd. Samen met het ambtelijke apparaat. Maar wij burgers uit Nederland, uit alle windstreken van de wereld hebben het door. Wij zijn wakker. Vandaag is het overduidelijk. Verdeel en heers. Zegt gemeente Den Haag Maak jij ze bang, sluit ik ze op, spreekt de regering af met het RIVM. Wij hebben gelukkig ook afspraken, als burgers. Als gezinnen en families. We zijn er voor elkaar in nood, tijdens een ongeval, of bij ziekte. Wij helpen iedereen, die hulp nodig heeft. Wij burgers weten nog wat empathie is. En liefde voor onze naast. Man wat ben ik teleurgesteld, in mijn en onze overheid. Maar wat ben ik trots op jullie. Blijf wakker!

Stanley Ter Haar bij Malieveld Over Recht op Demonstreren – 20 jun 2020

Frank van Opstal met een bericht op Facebook

Gisteren heeft de rechter in kort geding geoordeeld dat burgemeester Remkes (gemeente Den Haag) juist heeft gehandeld door de demonstratie op het Malieveld te verbieden.
Wat wij U zichzelf zou moeten afvragen meneer de rechter is wat er mis is om op een vreedzame manier te protesteren tegen een overheid die:

 • enkel wil luisteren naar instanties, wetenschappers en experts, die hun alleen maar naar de mond praten?
 • halsstarrig vast blijft houden aan de meningen, veronderstellingen en voorspellingen terwijl de werkelijkheid deze al lang en breed hebben achterhaald?
 • de eigen bevolking blijkbaar blijkt te beschouwen als een groep van personen, die geen enkele empathie, verantwoordelijkheidsbesef en/of denkvermogen heeft?
 • haar eigen bevolking zou moeten dienen, maar zelfs niet bereid is om er echt naar te luisteren?
 • hun eigen miskleunen en regelrechte fouten, waaronder het door hun gevoerde beleid van vóór en tijdens de coronacrisis niet willen onderkennen laat staan erkennen!
  Vóór de coronacrisis:
  Door onder andere het structureel kapotbezuinigen van de zorgsector. Dit heeft namelijk allerlei gevolgen voor de patiënten, het personeel en de noodzakelijke voorzieningen in de zorginstellingen gehad.
  Tijdens de coronacrisis:
  Medisch gezien was men op alle fronten onvoldoende voorbereid. Hoewel men vanaf het begin af aan zelf verkondigde dat de ouderen de meest kwetsbare categorie was, heeft men niet, nauwelijks of te laat actie ondernomen om deze groep zoveel mogelijk te beschermen.
  Er was nauwelijks of geen sprake van een calamiteitenplan of het moet zo zijn dat de paniek op het moment van de corona uitbraak dermate groot was, dat men er niet aan toegekomen is om het door te nemen. Er was verder te weinig kundig personeel en de faciliteiten binnen de zorginstellingen en ziekenhuizen ansich waren onvoldoende. Het ontbrak bijvoorbeeld de zorginstellingen veelal aan goede luchtzuiverings- en ventilatieapparatuur. In de ziekenhuizen waren er bijvoorbeeld te weinig ic-bedden en overige professionele apparatuur voor een verantwoorde behandeling van zowel de patiënten met corona als zonder corona voorhanden. Hierdoor moesten er onder andere operaties en specialistische behandelingen uitgesteld worden en/of konden gewoonweg niet plaatsvinden.
  Maatschappelijk gezien heeft men vooral de ouderen door hun handelswijze in de steek gelaten. Er is totaal geen rekening gehouden met de gevolgen van de lockdown op het geestelijk welzijn van de bevolking. Men staat er blijkbaar nog steeds niet bij stil wat het effect is van het opsluiten van mensen. Met name de invloed die dit heeft op de ouderen zelf, hun partner, hun kinderen en hun kleinkinderen. Zij lijken überhaupt niet te begrijpen wat voor een eenzaamheid, verdriet, stress dit te weeg brengt bij mensen.
  Economisch gezien is er door het vasthouden aan de lockdown maatregelen een ravage aangericht die zijn weerga niet kent.
  Hoeveel bedrijven zijn er ondertussen wel niet failliet gegaan? Hoeveel mensen zijn er daardoor wel niet zonder baan komen te zitten? Wat daar de medische en maatschappelijke gevolgen van zijn, is op dit moment niet of nauwelijks in te schatten en te bevatten.
 • ons verplicht wil laten vaccineren? Waarom is een vrijwillige vaccinatie niet voldoende?
 • ons overal wil kunnen traceren en kunnen volgen?
 • niet schijnt te beseffen dat een aantal van hun handelingen en/of uitspraken racisme juist aanwakkert?
Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content