Reactie op het Kort Geding

De rechter deed op zaterdagmiddag 12:00 uur een uitspraak over het verbod om te demonstreren door Viruswaanzin.

Natuurlijk wed Viruswaanzin weer in het ongelijk gesteld. Vincent Everts sprak na afloop met Jeroen Pols via een live internetverbinding. De video staat hieronder.

Interview Jeroen Pols nav uitspraak kort geding verbod demonstratie as zondag

Demonstratie Opnieuw Verboden

Het kort geding waarin Viruswaanzin onmiddellijke opheffing van alle maatregelen eist, eindigde vandaag met een wraking van rechter S.J. Hoekstra-Van Vliet. Jeroen Pols: ”Het geding begon al ongelukkig nadat twee dagen voor de zitting de rechter werd vervangen. Dat doe je niet in zo een politiek gevoelige zaak. Wij hebben haar een eerlijke kans gegevens. De twijfel groeide tijdens de behandeling”

De staat weigerde inhoudelijk in te gaan op de argumenten van Viruswaanzin. “Het enige verweer was eigenlijk dat bij het RIVM geweldige deskundigen werken en de regering daarom mag vertrouwen op hun adviezen. Alleen jammer dat de onderbouwing halsstarrig geheim gehouden wordt.” De landsadvocaat mr. Jannetje Bootsma werd begeleid door de heer Haringhuizen van het RIVM.

Pols stelde ter zitting aan de orde dat het volkomen onduidelijk is waarom COVID-19 opgenomen is op lijst A van de Wet publieke gezondheid. “Hierop staan eigenlijk alleen maar enge ziektes als ebola en andere virussen waarvan sommige bijna altijd dodelijk zijn.” Het RIVM weigerde een verklaring hiervoor te geven. Ook op de vraag hoe gevaarlijk COVID-19 eigenlijk is en hoeveel mensen daadwerkelijk door het virus overleden zijn, bleef het stil. Dit is volgens Pols volkomen onduidelijk omdat het protocol van de WHO artsen dwingt om de overlijdensakte foutief in te vullen. “Nadat de rechter nauwelijks animo toonde deze voor de zaak cruciale vragen beantwoord te krijgen hebben we besloten tot wraking”, aldus Pols. De wrakingskamer zal waarschijnlijk volgende week beslissen of een andere rechter de zaak overneemt

Kort Geding Viruswaanzin tegen de Staat en commentaar

Op zondag 28 juni van 13.00 tot 17.00 uur is er een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag. De geplande acties in andere steden gaan niet door. Toch is dit opnieuw door de gemeente Den Haag verboden. Hieronder de reactie van Willem Egel. Demonstreren is een grondrecht. DUS HET IS NU OF NOOIT. KOM DEMONSTREREN!!

Demonstratie Opnieuw Verboden – 26 juni 2020

Heb liefde, geduld en nu vooral VERTROUWEN.

Jullie hebben ons massaal gesteund, grote dank daar voor.

Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content