Pensioenstrijders naar Den Haag

Vele medestrijders waren op donderdag 21 april uit alle windstreken naar Den Haag afgereisd, om KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud te ondersteunen bij de bodemprocedure (hoger beroep) tegen de Nederlandse Staat. De rechtszaal was te klein om iedereen een zitplaats te bieden, maar lang duurde de zitting niet. De vraag was fundamenteel: “Is de Nederlandse pensioenwet wel of niet in strijd met de Europese richtlijn IORP II.” De Staat vindt van wel, de eisers dus niet.

Uitspraak

Deze sitting had ook de belangstelling van het Financieel Dagblad, De Telegraaf en Omroep MAX. Jan Slagter en Cees Grimberger waren met een cameraploeg aanwezig.

De uitspraak volgt op 21 juni 2022. Binnenkort ontvangen de pensioenstrijders een oproep om te demonstreren bij de vaste Tweede Kamercommissie SZW die over het pensioenakkoord gaat.

Bericht van de Sjaak

Beste pensioendeelnemers,
Voormalig staatssecretaris en de huidige minister president Mark Rutte, hij die het FTK (Financieel Toetsing Kader) mede ooit heeft bedacht en aangepast, waarin de pensioenfondsen de absurde lage en gemanipuleerde rekenrente opgelegd door de DNB voorzitter Klaas Knot moeten hanteren, om niet te hoeven indexeren.
We horen Mark Rutte zelf nooit hierover omdat hij anderen de kooltjes uit het vuur laat halen, o.a. Koolmees (vertrokken) en Schouten per heden.
Het resultaat zien we namelijk nu direct omdat de rente stijgt, zijn de dekkingsgraden tot boven de 117% gestegen, nu moeten hopelijk de pensioenfondsen na 1 juni de pensioenen gaan indexeren. Ja schrik niet en jubel niet te hard, dit zal in procenten nog aardig tegenvallen, omdat dat ook weer zal gaan met een gemanipuleerde rekenmethodiek.
Simpel rekensommetje die een basisschool leerling eenvoudig kan berekenen zegt genoeg over het belazeren van de pensioengerechtigden door de staat, DNB en de pensioenfondsen zelf.
De rekengetallen zijn in miljarden en per jaar:
Pensioenvermogen: €1860
Pensioenkosten:
Uitkeringen pensionado’s € 34 + kosten beheer € 11 = € 45
Pensioen inkomsten:
Premies werknemers en werknemers € 32 + rendementen op beleggingen € 80 = € 112
Totaal:
€ 1860 – € 45 + € 112 = € 1927
Resultaat € 67 positief per jaar.
Volgend jaar is het vermogen:
€ 1.927.000.000,000,00
Dat is ca. 4x de staatsschuld.
Bewijst ook dat de staat niet alleen een dief is van de gepensioneerden, maar ook van hun eigen zak, namelijk: stel dat er jaarlijks zou zijn geïndexeerd aan de gepensioneerden, 13 jaar teruggerekend met 3% per jaar op € 30 miljard gemiddelde uitkering, dat is ca. 13 x € 0,9 miljard = € 11,7 miljard.
Wat de gepensioneerden bruto meer te besteden zou hebben. Haal daar inkomstenbelasting, de BTW en Accijnsen van af van ca. 55%, dit zou de staatskas € 6,44 miljard extra in kas op hebben geleverd en vele ondernemers zouden € 5,26 miljard omzet hebben behaald.

Wij pikken dit niet toch?
Groetjes,
Willem Heijdacker, de Sjaak

Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content