Organisatie bedankt Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Dank! 💙

Hierbij willen wij onze oprechte dank uitspreken in de richting van de gemeente Rotterdam en specifiek de burgemeester Aboutaleb. Nog niet eerder bemerkten wij zo’n grote medewerking van een gemeente als voor de 4e Police For Freedom mars van afgelopen zaterdag 17 juli. Al snel werd voor ons duidelijk dat de rechten van de mens, de grondrechten, waaronder vooral het gelijkheidsbeginsel, maar ook de vrijheid van meningsuiting, bij de gemeente Rotterdam hoog in het vaandel staan. Dank dat de gemeente Rotterdam zich zo voortvarend en meewerkend heeft opgesteld, waardoor mensen hun stem veilig hebben kunnen laten horen in het mooie Rotterdam.POLITIE
Tevens willen we een groot compliment maken naar de politie. Niet alleen de politie Rotterdam, maar ook vredespolitie Amsterdam en Noord Holland. Samen met de verbindingsgroep Utrecht zorgden zij voor een vlekkeloze voorbereiding en uitvoering. Er was duidelijk sprake van een veilige en goeie sfeer waarbij een van onze hoofd-targets ‘vergroten van menselijke verbinding’ ruimschoots is behaald. Complimenten ook namens de deelnemers.

Inzameling Limburg

Naast demonstreren, is er van de gelegenheid gebruik gemaakt hulp in te zamelen voor Limburg. Emmers, droge doeken en kleding, zijn dezelfde dag nog over gebracht met vrijwillig beschikbaar gestelde bussen. Tevens is door de demonstranten gul een geldbedrag gedoneerd van 2371,07 euro. Dit bedrag zal een dezer dagen rechtstreeks worden gedoneerd aan een nog nader te bepalen goed doel in Limburg. Hierbij willen we iedereen bedanken voor het doneren van spullen en geld, maar vooral ook de chauffeurs, die 200 kilometer naar het rampgebied zijn gereden. En niet te vergeten de stichting Bergse Kracht, welke in Limburg de ontvangst van de goederen, de inventarisatie en de uitlevering aldaar, weer voor zijn rekening heeft genomen. Hier blijkt maar eens hoe snel er hulp kan worden georganiseerd vanuit saamhorigheid en menselijke verbinding.

Afstand Uitlatingen

Police For Freedom neemt hierbij afstand van sommige uitlatingen welke in de mars zichtbaar zijn geweest. Net als de poster van 4 en 5 mei, waar P4F geen onderdeel van wenste te zijn, kunnen wij ons niet identificeren met de uitlatingen, die refereren aan misdaden gepleegd in de tweede wereldoorlog, welke kwetsend kunnen zijn voor overlevenden en of nabestaanden van deze gruwelijke oorlog. Vrijheid van meningsuiting staat heel hoog in het vaandel, totdat we over een streep gaan, waarbij mensen persoonlijk gekwetst kunnen worden. Dan schiet het z’n doel voorbij. Wij zijn van mening dat we andersom de mensen die deze uitlatingen deden, niet moeten demoniseren. De scheidslijn tussen satire en kwetsen, is vaak enorm dun en precair. De oorzaak ligt vaker in het feit dat mensen doorschieten in goede bedoelingen, dan kwade opzet. In het vervolg, zal er net als in vorige edities, weer strenger worden opgeroepen positiviteit en saamhorigheid uit te stralen tijdens de P4F marsen.

Saamhorigheid

Wij kijken terug op een geweldig geslaagde dag in Rotterdam. Daar ik jaren in Amsterdam heb gewoond, was de schoonheid van deze stad, mij in het verleden heel opportunistisch ontgaan. Dit is zaterdag 17 juli in één keer goed gekomen. Tijdens het napraten bij de locale horeca, gaf deze aan blij met onze klandizie te zijn, maar daar een volgende keer van te voren eventjes over getipt te willen worden. Dit is voor ons een leermoment. Verder sluit ik af met een dank aan alle steunbetuigingen en fysieke hulp, alle beroepsgroepen en in het speciaal onze P4F agenten, Marechaussee, veteranen van In het Gelid Voor Vrijheid, welke zorg hebben gedragen voor de begeleiding en bewaken van de sfeer. Als laatste de artsen en verpleegkundigen die enkele malen adequaat eerste hulp hebben verleend bij kleine blessures.
Namens P4F dank!
Groet Dennis.

Mars voor Menselijke Verbinding in Rotterdam

Police For Freedom Netherlands (Politie voor Vrijheid Nederland) organiseerde zaterdag 17 juli 2021 een demonstratieve mars tegen de coronamaatregelen in Delfshaven te Rotterdam. De volgens RTV-Rijnmond paar honderd deelnemers (een paar is 2 dus ze zeggen tweehonderd) liepen op deze warme, winderige zomerdag een route door de ‘oude’ wijk van Rotterdam. Gade geslagen door enthousiaste bewoners en winkeliers riepen de betogers van alle leeftijden hun argumenten. Dat er velen nog in angst leven was te zien aan de mensen die zelfs in de buitenlucht nog een adem beperkende masker droegen. De politie (en handhaving en verkeersregelaars) faciliteerde de wandeltocht in een ontspannen sfeer. Voorafgaand werd er nog een collecte gehouden voor de getroffenen in Limburg. Police for Freedom plaatste het volgende bericht:

Limburg Update💙

Zojuist hebben wij contact gehad met het afgeleverpunt van vandaag, stichting Bergse Kracht in Berg en Terblijt.
De spullen van de P4F demo van vandaag, emmers, kleren, schoonmaakspullen en wat al niet meer, zijn gewoon niet alleen aangekomen, maar daarna zelfs al gesorteerd en door gestuurd. Dit is geweldig!
Het geldbedrag dat is opgehaald van €2371,07, daar zoeken we nog een geschikte plek voor.
De overheid laat de hulpsteun sloffen. Wij als mensen moeten het zoals gewoonlijk zelf regelen. Ook de politie heeft er zorg voor gedragen dat onze bussen met voorrang op de juiste plek zijn begeleid.
Morgen is er tussen P4F en Limburg weer contact .
Ondertussen hebben we weer extra netwerken versterkt. O.a. Viruswaarheid van Willem denkt mee hoe we de hulpvraag als mensen zelf kunnen gaan invullen. Jullie horen morgen weer.
Dit weekend is er geen weekend! Met z’n allen voor Limburg én onze grondrechten 💙💙💙💙

Foto’s

Hieronder een carousel met foto’s, deels gekopieerd van Facebook. Voordeel: hier krijg je geen gezeik van de covid-19 censuur.

Beelden van de Watersnood

Watersnood ramp Limburg 16 Juli 2021 en Dijkdoorbraak Bunde

Je doet het voor de Zorg

Een bericht over genomen van Facebook. Ook het sluiten van de Spoed Eisende Hulp heeft er mee te maken. Immers dan wordt de druk op de overige zorg alleen maar nog groter.

Wist u dat?
Het nieuws in de media deze week vol rampspoed zat.
Met de moord op Peter R. de Vries, de (bewust) aangereden en overleden motoragent Arno, de Watersnood in Duitsland, België en Limburg.
Zo bedroevend en meeslepend voor ons allemaal.
Op 14 juli er nog een onheilsbericht in het AD stond betreffende het reduceren van Traumacentra in Nederland.
Hieronder mijn reactie:
Beste redactie AD,
Met verbazing heb ik het artikel Zwaargewonden in verkeerde ziekenhuis gelezen.
Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNZA) Ernst Kuipers noemt het ‘zeer ernstig’.
Diegene die bijna alle regionale SEH’s heeft laten sluiten, met even zovele IC’s, heeft nu de wens om daarbij van de 11 traumacentra nog maar 4 of nog minder in te richten voor heel Nederland.
Een schandalige ontwikkeling geboren uit bezuinigingswaanzin.
Komen er dan 10 Traumahelikopters bij om aan de tijdsnorm te voldoen? Binnen 45 minuten moet een patiënt in acute nood op een Trauma/SEH zijn.
Weer een bewijs dat de heer Ernst Kuipers alleen aan zijn eigen parochie het Rotterdamse Erasmus MC denkt en andere zeer goede Ziekenhuizen met IC’s hierdoor buitensluiten. De Zorgverzekeraars incluis, die willen zo weinig mogelijk zorgkosten vergoeden.
Uitholling van SEH’s zorgt nog meer voor vertrek ven gespecialiseerd zorgpersoneel.
Voor de burgers een absolute must om dicht bij huis geholpen te worden bij acute noodzorg.
Willem Heijdacker,
Voorzitter, Stichting Acute Zorg VPR.

Wacht Maar

door Mariëlle Van Heugten

Wacht maar tot je Het Virus zelf krijgt!
Wacht maar tot iemand die jij kent in het ziekenhuis ligt!
Wacht maar tot jij een dierbare verliest!
Wacht maar.
FYI:
Ik heb Het Virus gehad.
En ik ken mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen.
En ik heb dierbaren verloren.
Niet door dit virus, maar door andere zaken waaraan een mens kan sterven.
Al lijkt dat er allemaal niet meer toe te doen, sinds ‘Queen C’ haar intrede heeft gedaan.
Voor de mensen die mij nog steeds graag een ‘corona-ontkenner’ noemen:
Blijf me vooral zo noemen als jij je daardoor beter voelt.
Ik ontken echter helemaal niets.


Er is een virus.
Er zijn vele virussen.
En eentje lijkt verdwenen.
Of is hernoemd.
We moesten wachten.
Totdat de curve ‘geflattend’ was.
Totdat de zorg ontlast was.
Totdat De Cijfers ‘beter’ waren.
Totdat de 1e golf voorbij was.
Totdat de 2e golf voorbij was.
Totdat de 3e golf voorbij was.
We moesten wachten.
Maar de maatregelen sluiten niet uit dat je een virus oploopt.
Virussen zijn niet uit te roeien.
Virussen zijn zelfs noodzakelijk.
We moesten wachten.


De PCR-test hield De Cijfers op gewenste hoogte.
Intussen is onze weerstand verzwakt.
Intussen is onze tolerantie verzwakt.
Intussen is onze economie verzwakt.
En we zijn afhankelijk gemaakt van controlesystemen, waarvan menig medelander anderhalf jaar geleden nog zou gruwelen.
Zo werkt dat met psychopathische indoctrinatie.
Stapje voor stapje word je voorbereid.
Bang gemaakt.
Ingezogen.
Cijfers.
Verwarring.
Overbelaste zorg.
Emotionele oproepen.
Schreeuwerige krantenkoppen.
Controle.
Intimidatie.
Golven.
Varianten.
Besmettingen.
Anderhalve meter.
Gezichtsbedekking.
Gevaar.
Testen.
Prikken.
Opschalen.
Afschalen.
Aanscherpen.
Insnoeren.
Onderdrukken.
Angstporno.
Propaganda.
DAT HEEFT ALLEMAAL NIETS TE MAKEN MET EEN VIRUS!
We leven al jaren met virussen.
Met een diversiteit aan ziekten en doodsoorzaken.
En door de maatregelen groeit deze laatste groep gestaag.
Maar volgens de strakgepakte heren in Den Haag moeten we nog even wachten.
Totdat iedereen is geprikt.
Totdat iedereen voor de 2e keer is geprikt.
Totdat iedereen voor de 3e keer is geprikt.
Totdat de 13e golf voorbij is.
Totdat variant Z onder controle is.
Totdat de hele bevolking aan het prikinfuus hangt.
Want daarmee moeten we juist niet wachten, zegt de Beschermheer der Farmaceuten.
De Prik.
We moeten er allemaal aan geloven.
Maar het is niet verplicht hoor!
Je ben alleen een ‘decadente’ ‘aso’ als je het niet doet.
En je bent ook nergens meer welkom.
Het prikbewijs is echter geen vrijbriefje.
Dat moge inmiddels duidelijk zijn.
De belofte van vrijheid is in de kiem gesmoord.
Geprikt en genaaid.
Dus op mijn beurt zeg ik: wacht maar!
Ben je nog niet ‘geweest’?
Wacht maar!
Heb je je vervolgshot nog niet gehaald?
Wacht maar!
Twijfel je nog?
Wacht maar!
Wacht nog maar even.
Totdat er meer duidelijk is.
Ja het is megalullig dat je dan niet de kroeg in mag.
Dat je niet naar een festival mag.
Dat je niet op vakantie kan.
En zoals ’s lands Farmaboegbeeld de Jonge zegt:
‘Je hoéft niet op vakantie’
Maar wil je dat wél, dan betaal je de prijs.
Voor wat hoort wat.
En nu mag je nog kiezen.
Een prik in je arm of een prik in je neus.
Wacht maar.
Je hebt nog een heel leven voor je.
Niemand weet wat de prik gaat doen in jouw lijf.
Over een jaar.
Over vijf jaar.
Over tien jaar.
Dus wacht maar.
Vier gewoon onderling feest met vrienden.
Zoek plekken waar je niet geprikt hoeft te zijn.
Organiseer zelf iets.
Er zijn veel mensen en groepen die je hierin de weg kunnen wijzen.
Wacht maar.
Nu zijn de jongsten aan de beurt.
Een 12-jarige wordt geacht in staat te zijn zelfstandig een besluit te kunnen nemen aangaande zijn gezondheid.
Since when???
Is een 12-jarige dan ook in staat om zelf te bepalen of en hoeveel alcohol hij nuttigt?
Is een 12-jarige ook in staat om zelf te bepalen of en hoeveel hij rookt?
Need I go on?
Kinderen worden verleid en overgehaald.
Er wordt flink ingezet op sociale beïnvloeding.
Als 12-jarige word je ineens als volwassene benaderd: wow!
Zelf een beslissing nemen, tegen de wens van pappa en mamma in.
Want die zijn toch maar stom!
Samen met je vriendjes die coole prik halen, dat is pas vet!
Laat je niet opnaaien.
Laat je niet naaien.


Wacht maar!
❤ Mariëlle Van Heugten

De 3e Wereldoorlog

Kan het niet controleren, maar laten we hopen dat het NIET waar is. Dit is een link naar het artikel. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/covid-19-patenten-verraden-t-biowapen/

En nog meer

Het kan niet op. Hier nog een overzicht van (verwijderde) publicaties.

They Feel So Threatened By The Truth | Graham Hancock

There’s a war on truth and consciousness. Ideas that differ from the mainstream are censored, banned and the people who speak out are being silenced. Graham Hancock won’t have it, though. He continues to speak up and speak out.

▹ Special thanks to London Real
👉🏽 https://londonreal.tv/
👉🏽 https://freedomplatform.tv/

▹ More from Graham Hancock
👉🏽 https://grahamhancock.com/
👉🏽 https://www.youtube.com/GrahamHancock…
👉🏽 BOOKS: https://amzn.to/3hwq7NZ

▹ Join us for the YATO Retreat from September 30 – October 3, 2021 for a life-changing experience
👉🏽 https://www.inspiredchannel.net/yato-…

▹ Check it out…All our links for the INSPIRED Channel in one place
👉🏽 https://linktr.ee/InspiredChannel

▹ We are Kristin & Jean Nolan, the founders of the Inspired Channel. This is a place to inspire each other, to bask in the perfection of life, to live and cherish the expansion of our desires and to share and elevate each other. We love that you are here 🙌🏽

▹ NEW: If you would like to schedule a one-on-one call with EUCY, please send us an email to 365inspiredliving@gmail.com

Als de Prik erin zit, dan kan die er niet meer uit!

Weergaven: 0

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven
Skip to content