Poorter van het Jaar

Poorter van het Jaar voor Den Briel wordt elk jaar op 10 januari bekendgemaakt. Op het oude stadhuis van de gemeente Brielle tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 1 April Vereniging. Burgemeester Gregor Rensen maakte in zijn toespraak de naam van de nieuwe Poorter 2017 bekend. Hij had wegens een zware verkoudheid zijn normale werkzaamheden opgeschort, maar wilde hoe dan ook de benoeming van Poorter van het jaar doen.

Poorter of Poorteres van Den Briel wordt je niet zomaar. Daarvoor dien je als inwoner van Brielle je vrijwillig te hebben ingezet voor de Brielse gemeenschap en voor de 1 April Vereniging in het bijzonder.

Burgemeester Rensen verleende dan ook, namens de 1 April Vereniging, met groot genoegen de eretitel van Poorter aan Ad Woudenberg. Hij was jarenlang bestuurslid van de vereniging en speelt op 1 april de rol van admiraal Lumey. De burgemeester benoemde verder de vele functies die Ad heeft en nog steeds uitoefent. Zoals vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika, waar een 900 kilo zware plaat op zijn been viel. Daardoor kon hij vorig jaar de rol van Lumey niet spelen.

(De volledige tekst van de toespraak staat onderaan geplaatst.)

Ad Woudenberg, Poorter van het Jaar 2017

Bij deze benoeming kreeg Ad Woudenberg de behorende medaille met inscriptie omgehangen en het door de commissie getekende en met een lakzegel versierde oorkonde.

Oorkonde Poorter van het Jaar

Na de felicitaties van alle aanwezigen was het tijd voor een groepsfoto met alle nog aanwezige Poorters en Poorteressen van de voorgaande jaren.

Groepsfoto van de Poorters van het Jaar - Den Briel

 

Toespraak bij uitreiking Poorter van het Jaar 2017 – 10 januari 2018

 
Beste Poorters,
Fijn dat ik weer bij de 1 April vereniging mag zijn om de Poorter van het Jaar 2017 bekend te maken. 
Voordat ik dat doe, wil ik nog even aandacht vragen voor de discussie die vorig in Rotterdam losbrak over onze Brielse zeeheld uit de 17e eeuw, Witte de With. Men wilde een cultureel centrum aan de Witte de With straat niet langer meer naar hem vernoemen, omdat de man niet alleen een zeeheld was, maar ook allerlei minder fraaie daden op zijn conto had. Terecht dat er grote verontwaardiging over ontstond. Want je kunt de geschiedenis nou eenmaal niet terugdraaien of wat fraaier  maken door onaangename feiten of personen uit het verleden weg te lakken.
 
Iemand schreef toen op Facebook. Stel je voor dat wij in Brielle om die reden ook alle geuzennamen uit onze straatnamen zouden moeten verwijderen, dan houden we geen straten meer over. En zo is het! Dat gaan we daarom zeker niet doen!
 
Als wij het overigens wel zouden willen overwegen, dan ik er wat mij betreft één straat waar we mee moeten beginnen. De Lumeystraat. Want die Willem van der Mark, heer van Lumey was niet alleen de aanvoerder van de Geuzen die op 1 April 1572 Brielle bevrijdden. Hij was ook één van de meest meedogenloze, schurkachtige Geuzeleiders van dat moment. In Brielle en elders  heeft hij heel wat ernstige misdaden op zijn geweten. We zouden ze nu zonder problemen oorlogsmisdaden kunnen noemen. Op zijn bevel zijn heel wat mensen vermoord. De 19 Martelaren van Gorcum als meest bekende. Ze werden opgehangen na eerst gemarteld en vernederd te zijn door bijna naakt door Brielle te hebben moeten paraderen. Willem van Oranje had nog verzocht om de levens van de geestelijken te sparen. Wisten jullie dat één van de gevangen genomen monniken die zijn geloof afzwoer in het zicht van de galg bij Lumey nog enkele jaren als secretaris gediend heeft? Toen heeft Lumey hem alsnog laten ophangen
 
Die Lumey was dus een verschrikkelijk man en oorlogsmisdadiger, terwijl wij hem in Brielle natuurlijk  als onze grote held en bevrijder beschouwen. De geschiedenis staat zoals u weet altijd aan de kant van de overwinnaar. De Lumeystraat zal in Brielle dus altijd blijven bestaan. Maar als we de straatnaam zouden hernoemen, dan zou de Lumeystraat als eerste in aanmerking komen. Stel, we doen het dus niet, maar stel dat die straatnaam aangepast zou moeten worden.  Die straat zou ik dan de Ad Woudenberg straat willen noemen.
 
Want Ad Woudenberg heeft Lumey jarenlang gespeeld in het spel op 1 April “om de sleutel van de stad”. Op 1 april nam Ad Woudenberg altijd een volledig andere identiteit aan. Hij kroop volledig in de huid van deze wrede persoon. Good guy or bad guy, Ad Woudenberg speelde Lumey met enorme overgave en toewijding.
 
Het is op 1 April geweldig om te zien hoe Ad als zijn alter ego Lumey glundert van oor tot oor, als de Spaanse commandant  wordt opgehangen en hij het zoet van de overwinning namens de Geuzen en namens Oranje mag opeisen. 
Het gekke is dat Ad Woudenberg in het echt een hartstikke aardige man is die in niets aan Lumey doet denken, integendeel. Hij heeft zich voor menige organisatie of vereniging als vrijwilliger ingezet. En dat al een heel leven lang.
 
Ad was bestuurslid van de 1 April vereniging van 2008 – 2014. Vanaf 1987 speelde hij de poorter die het sein gaf voor de aanvang van het spel bij het Stadhuis op 1 april. Vanaf 2001 tot en met 2016 speelde hij admiraal Lumey in het spel. Vorig jaar moest hij zich vanwege zijn ernstige handicap laten vervangen. Die handicap heeft hij overigens opgelopen ook weer tijdens een vrijwilligersproject in Afrika, want dat doet hij ook.  Sinds 2017 ondersteunt hij regisseur Mirjam Stolk bij de aanpassing van het spel. Hij heeft vorig jaar ook het initiatief genomen om crowd management in te zetten bij de jaarlijkse 1 April vieringen.
 
Ad Woudenberg doet nog veel meer vrijwilligerswerk. Sinds 1988 is hij vrijwilliger bij verpleeghuis De Plantage. Tussen 1999-2009 is hij curator geweest bij het Pentacollege Bahurim en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het Voortgezet Onderwijs in Brielle. In de Hervormde Gemeente was hij van 1988-1993 jeugdouderling.  En hij is ook nog eens 10 jaar voorzitter van het Christelijk Jongerenwerk geweest en enkele jaren lid van de activiteiten commissie van basisschool het Anker.
 
Ad Woudenberg is dus een persoon die zich niet alleen voor de 1 April vereniging maar ook voor de Brielse samenleving in de breedte enorm heeft ingezet.
 
Toch zit die straatnaam  toewijzing er helaas niet in Ad. Er zijn in de gemeente namelijk spelregels dat straatnamen niet aan nog levende personen kunnen worden toegewezen, het koninklijk huis uitgezonderd. En dat je nog volop leeft, daar kunnen we alleen maar blij om zijn. De Lumeystraat blijft gewoon de Lumeystraat.
 
Maar vanwege jouw vele verdiensten Ad, mag ik je namens de 1 April vereniging meedelen dat de Vereniging jou heeft uitverkoren als Poorter van het Jaar 2017. 
 
Mag ik je uitnodigen de onderscheiding in ontvangst te nemen. 
 
 
Gregor Rensen, burgemeester van Brielle

 

Scroll naar boven
Skip to content