Samen voor Nederland in Den Haag

Op zondagmiddag rond het middaguur kwamen 50.000 mensen naar het Malieveld in Den Haag voor een massale demonstratie. Tegen de QR-codes, lock downs, verplichte “vaccins” en al het andere wat Nederland de afgelopen anderhalf jaar is opgedrongen onder het mom van de “volksgezondheid”. Steeds meer mensen zien dat het verhaal niet klopt, dat de logica ontbreekt en dat elke belofte over een “uitweg” wordt gebroken. Dit stopt niet vanzelf: dus komt het volk in opstand om haar vrijheid terug te eisen. Toen de mars startte stonden er nog steeds files om Den Haag binnen te komen. Ook op het Centraal Station was het druk. Verkeer en openbaar vervoer werd omgeleid of stilgezet om de 2,5 km lange stoet doorgang te verlenen. Politie was in zeer grote getale aanwezig. Naast de normale ‘met pet’ agenten, die de menigte begeleiden, was ook de ME paraat alsmede de ‘Romeo’s’.

De mars verliep zoals verwacht vreedzaam. Bij terugkeer op het malieveld vertrokken al veel betogers richting huis. Thierry Baudet van Forum Voor Democratie hield nog een toespraak tot de menigte. Michel Reijinga hield nog een slotwoord met de aankondiging van volgende demonstraties, waaronder ook een in Brussel. De video op YouTube is bij de toespraken afgebroken. Die op Bitschute niet en die is hier geplaatst.

Het duurde lang voordat de parkeergarages leeg waren. De binnenstad van Den Haag kon het verkeer maar mondjesmaat verwerken.

Van Vrouwen Voor Vrijheid

Reactie geplaatst op Telegram

“We gaan mensen heel erg boos maken.” Zo kopte het AD op 25 oktober naar aanleiding van de voorgenomen plannen van het nog steeds en al bijna 10 maanden demissionaire kabinet.

Een kabinet dat oproept tot naastenliefde, dat vooral geen tweedeling in de samenleving wil, en tegelijkertijd toch iedere keer weer vol uithaalt naar diegenen die om wat voor reden (nog) niet kiezen voor een vaccin. Met als gevolg dat de discussie steeds verder oplaait, de polarisatie en medische apartheid een feit is en nog veel belangrijker: het einde van deze crisis nog steeds niet in zicht is.

Ondertussen gaan vele bedrijven over de kop, nemen de psychische klachten, met name onder jongeren, schrikbarend toe en wordt de zorgcapaciteit door uitval, leegloop, in te halen zorg en bezuinigingen steeds groter.

Al bijna twee jaar maakt dit demissionaire kabinet mensen boos en in plaats van constructief te luisteren, lessons learned toe te passen en grondrechten en mensenrechten te respecteren, duwt het demissionaire kabinet het land verder in de afgrond door bizarre investeringen in een testsamenleving en vaccins, en door openlijke blaming en shaming, uitsluiting, drang en dwang om mee te doen aan herhaaldelijk medisch onderzoek en experimentele vaccins. Het past naadloos bij de commercialisering en uitholling van ons zorgsysteem.


Het goede nieuws is dat je je niet meer boos hoeft te maken.

  • Je hoeft niet meer te vechten. Je hoeft je niet meer te verzetten.
  • Je hoeft niet meer maatregelen te eisen. Je hoeft niet meer minder maatregelen te eisen.
  • Je hoeft niet meer boos te zijn op de ander. Je hoeft elkaar niet meer de schuld te geven.
  • Je hoeft je grondrechten niet meer te laten inperken. Je hoeft je leven niet meer on hold te zetten.
  • Je hoeft je bedrijfsvoering niet meer aan te passen. Je hoeft geen QR codes of mondkapjes in te voeren.
  • Je hoeft je niet meer te laten testen. Je hoeft je niet meer op te offeren.

Het werkt allemaal toch niet.

De gedoodverfde weg uit deze crisis middels vaccinatie vertoont gaten en hobbels en meer van hetzelfde zal dit niet oplossen.

De werking van vaccins neemt namelijk over de tijd vrij snel af. De bijwerkingen op lange termijn zijn onbekend, op korte termijn op zijn minst discutabel. Ondanks vaccinatie kun je nog besmet raken en vooral besmettelijk zijn. Verspreiding wordt zo dus niet gestopt. Mogelijk enkel alleen ziekenhuisopname. En ook dat laatste lijkt niet zonder meer de ultieme waarheid.

Waar we nu staan is copy-paste exact hetzelfde als vorig jaar. Aldus het AD. Alleen nu zijn er minimaal 12 miljoen mensen gevaccineerd én er is een QR-code bijgekomen.


De vinger wordt gewezen naar de ongevaccineerden.

Moeten zij niet harder worden aangepakt, nog meer worden gedwongen of worden buitengesloten om ze zo alsnog te overtuigen een vaccin te nemen? Immers neem je de prik niet dan kom je als dit beleid zo doorzet nergens meer binnen. Het is een kleine moeite voor je vrijheid.

Waar eerst nog de overlijdens leidraad waren voor ingrijpen, daarna ziekenhuisopnames en later besmettingen, heeft het demissionair kabinet even ingezet op bezetting van de IC- bedden. Echter ook daar zijn ze nu vanaf gestapt, want in de persconferentie van dinsdag 3 november werd duidelijk dat de nu genomen maatregelen niet alleen binnen 6 dagen duidelijk effect moeten hebben, ook dat dit zal worden bepaald op basis van ons gedrag.

Na komend weekeinde hoopt Jaap van Dissel namelijk ‘de eerste signalen’ van een kentering te zien, zei hij na zijn briefing in de Tweede Kamer. Daarvoor wordt gekeken naar mobiliteitsgegevens (hoeveel mensen werken er thuis?) en gedragspeilingen. (AD)

🌿

Zoals al vrij snel aan het begin van deze crisis duidelijk werd gaat het niet om de volksgezondheid, maar om ons gedrag.

Daarom volgen er maatregelen die niet alleen averechts werken in de bestrijding van deze crisis, maar ook nog eens de situatie waarin we als samenleving als geheel zijn geraakt verergeren.

Mondkapjes en afstand houden plus handen wassen verzwakken je immuunsysteem.


Testen zeggen feitelijk niet veel over de mate van besmettelijkheid en ziekte, en QR codes bieden een schijnveiligheid. Daarnaast is de bescherming door middel van een vaccin niet zaligmakend en de toegang tot de zorg, eerstelijnshulp en inzet op volksgezondheid in brede zin komt steeds verder in de knel.

Nu er naast beperkingen ten aanzien van het sociale leven en ontspanning ook een drempel is opgeworpen voor een bezoek aan een sportschool, kosten van levensonderhoud toenemen en spanningen onderling toenemen, is het onnodig om te zeggen dat onze samenleving een steeds groter kruidvat wordt dat ieder moment kan exploderen, terwijl tegelijkertijd de economie gaat imploderen.

🌿

De tijd van dit demissionair kabinet is op. Het is tijd dat wij als volk zelf stappen gaan zetten.

Er is geen noodtoestand meer, er is geen acuut gevaar meer voor de volksgezondheid. Dus mag er geen inbreuk meer gemaakt worden op onze grond- en mensenrechten zoals privacy medische gegevens, lichamelijke integriteit, bewegingsvrijheid en vrijheid persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast is de tijdelijke mogelijkheid tot inperking voorbij.

Het demissionair kabinet heeft genoeg tijd gehad om een meersporenbeleid in te zetten zodat ingrijpende maatregelen niet meer subsidiair en proportioneel zijn. Er zijn andere, minder ingrijpende, opties om nu in te zetten nu het virus niet meer onbekend is.

Te denken valt aan behandelingen met medicatie en preventie methoden zoals virusremmers, supplementen, lifestyle verbetering en ventilatietechnieken, als ook investeringen in een goed werkend zorgsysteem.

De initiële doelstellingen zijn behaald. De kwetsbaren zijn beschermd. Sociale, economische en individuele belangen gaan weer meetellen. Iedere inbreuk die er nu nog wordt gemaakt is onrechtmatig.

🌿

Er is overigens wel een zorgprobleem, namelijk een capaciteits/organisatorisch probleem. Daarnaast is er een groot probleem voor wat betreft de algehele (volks)gezondheid in ons land. En dat is waar het wringt.

Op basis van het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) heeft een ieder recht op gezondheid. Het is vastgelegd in artikel 12.1 en geeft aan dat de Staten die partij zijn bij dit Verdrag dit recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid erkennen.

Onder dit artikel valt ook het recht op vaccins. Het omvat echter zoveel meer. Zoals ook in de protocollen van de overheid zelf is vastgelegd. Zeker als het gaat om bedreigingen van de volksgezondheid.

De overheid heeft namelijk de plicht om in tijden van pandemie zorg te dragen voor ontwikkeling van vaccins, toegang tot zorg en antivirale middelen. Zij moeten daarnaast ook als er geen pandemie is zorg dragen voor zo goed mogelijk zorgsysteem, een gezonde leefomgeving en preventie tegen ziekte zodat een ieder toegang tot zorg heeft en zijn recht op gezondheid kan uitoefenen.

🌿

Als je naar het beleid van het demissionair kabinet kijkt dan kun je niet anders dan concluderen dat met de eenzijdige aanpak gericht op massaal vaccineren enerzijds en de steeds verdere leegloop van de zorg de overheid onze belangen niet goed heeft behartigd. Van niemand niet.

Dit is niet te wijten aan je medeburger. Dit is falend overheidsbeleid.

Nu de overheid blijft falen in het bevorderen van de volksgezondheid en in de toegang tot zorg, wordt ons recht op gezondheid fundamenteel en in zeer ernstige mate geschonden. De lange termijn effecten laten zich raden.

Het is tijd dat wij zelf gaan staan voor ons recht, voor onze gezondheid, van onszelf, van onze kinderen en van elkaar. Het is onze samenleving. Samen staan we sterk. Als we ons daarop gaan richten in plaats van elkaar aanvallen, dan kunnen we weer licht in de samenleving brengen en voorbij de angst bewegen richting een gezonde en verbonden samenleving.

Wij samen.
Jij en ik.
In liefde.

🙏❤️🌿✨

Liefs, Eveline van Dongen

Weergaven: 1
Scroll naar boven
Skip to content