SMC_850px_pic02SPIJKENISSE Medisch Centrum

OPENING

2700 bezoekers trok de open dag van het SPIJKENISSE Medisch Centrum. Na de opening door de burgemeester Mirjam Salet en directeur Martin Verveer van het nieuwe ziekenhuis op Voorne-Putten, konden de bezoekers een kijkje achter de schermen nemen.

KOFFIE met GEBAK

SMC_850px_pic03De bezoekers kregen bij binnenkomst een plattegrond met de routebeschrijving, een plastic tas met inhoud, koffie of limonade met muffins die door leerlingen van het Penta college De Oude Maas in Spijkenisse waren gemaakt.

UITLEG

SMC_850px_pic04Er was een uitgebreide keuze aan workshops, activiteiten en rondleidingen. Zo konden ze onder andere de operatiekamer bezoeken, leren hoe revalidatie in zijn werk gaat, hoe het hart werkt en diverse gezondheidsmetingen laten doen. Zwangere vrouwen konden hun buik ‘kunstig’ laten beschilderen.

POPPENDOKTER

De grootste drukte was bij de Poppendokter. Tientallen patiënten werden er, SMC_850px_pic17

waarvan sommige met ernstig letsel, behandeld. Met extra medicijnen en een ‘recept’ konden de knuffels weer met de kinderen naar huis.

BUITEN

Op het terrein voor het ziekenhuis stond een brandweerauto, een ziekenauto en een rampentent voor bezichtiging opgesteld. De brancard van de ambulance kreeg enkele honderden kinderen, die dat erg leuk vonden, te verwerken. In de calamiteitentent werd instructie gegeven hoe te handelen bij verstikking en hartstilstand.SMC_850px_pic31

VIDEO

Van deze dag zijn twee videoverslagen gemaakt.  Deze zijn hieronder geplaatst.

SUCCES

De open dag was voor het ‘nieuwe’ ziekenhuis een groot succes. Het maakte deel uit van de landelijke Week van de Zorg en Welzijn en werd door tweehonderd medewerkers verzorgd.

Hier nog enkele foto’s

SMC_850px_pic30 SMC_850px_pic26 SMC_850px_pic25 SMC_850px_pic24 SMC_850px_pic23 SMC_850px_pic19 SMC_850px_pic18 SMC_850px_pic16 SMC_850px_pic15 SMC_850px_pic14 SMC_850px_pic13 SMC_850px_pic12 SMC_850px_pic11_B SMC_850px_pic11 SMC_850px_pic08 SMC_850px_pic07 SMC_850px_pic06 SMC_850px_pic05 SMC_850px_pic01SMC_850px_pic35 SMC_850px_pic33 SMC_850px_pic32 SMC_850px_pic29 SMC_850px_pic28 SMC_850px_pic27 SMC_850px_pic22 SMC_850px_pic21 SMC_850px_pic20 SMC_850px_pic16 SMC_850px_pic15 SMC_850px_pic14 SMC_850px_pic13 SMC_850px_pic12 SMC_850px_pic11_B SMC_850px_pic11 SMC_850px_pic10 SMC_850px_pic09 SMC_850px_pic08 SMC_850px_pic07 SMC_850px_pic06 SMC_850px_pic05

 

SMC_850px_pic02

Translation by Google Translate

SPIJKENISSE Medical Center

OPENING

2700 visitors attracted the opening day of the SPIJKENISSE Medical Center. After the opening by the Mayor Mirjam Salet and director Martin Verveer of the new hospital Voorne-Putten, visitors could take a look behind the scenes.

Coffee and cake

SMC_850px_pic03The visitors were given upon entering a map with directions, a plastic bag with contents, tea or lemonade with muffins that were made by Pupils of the ‘ Çollege Penta De Oude Maas’  in Spijkenisse EXPLANATION

SMC_850px_pic04There was a wide range of workshops, activities and tours. They could among other visiting the operating room, learn how rehabilitation is done, how the heart works and  do various health measurements. Pregnant women could ‘artful’ let their belly painted.

DOLLS DOCTOR

SMC_850px_pic17The biggest crowds were at the Doll Doctor. Dozens of patients were, some of which dealt with serious injuries. With additional medications and a ‘recipe’ cuddles could once again with the children back home.

OUTSIDE

On the grounds of the hospital, a fire truck, an ambulance and a disaster tent was set up for viewing. The ambulance stretcher received hundreds of children, who found that very nice. In the emergency tent instruction was given on how to act in suffocation and cardiac arrest.

VIDEO

From this day a video-report was made.

SUCCESS

The open dayof the ‘new’ hospital, was a great success. It was part of the national Week of Health and Welfare, and was provided by two hundred employees.

Here are some pictures

SMC_850px_pic30 SMC_850px_pic26 SMC_850px_pic25 SMC_850px_pic24 SMC_850px_pic19 SMC_850px_pic18 SMC_850px_pic11_B SMC_850px_pic07

 

 

Übersetzung durch Google Translate

SPIJKENISSE Gesundheitszentrum

ÖFFNUNG

2700 Besucher den Tag der Eröffnung der SPIJKENISSE Gesundheitszentrum angezogen. Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister Mirjam Salet und Direktor Martin Verveer des neuen Krankenhauses Voorne-Putten, konnten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Kaffee und Kuchen

SMC_850px_pic03Die Besucher wurden bei der Einreise eine Karte mit Wegbeschreibung, eine Plastiktüte mit Inhalt, Tee oder Limonade mit Muffins, die gemacht wurden gegeben. Schülerinnen und Schüler der Hochschule Penta De Oude Maas in Spijkenisse

ERKLÄRUNG

SMC_850px_pic04Es gab eine Vielzahl von Workshops, Aktivitäten und Touren. Sie konnten auch den Besuch der Betriebsraum , lernen, wie Rehabilitation getan wird, wie das Herz funktioniert und um. Verschiedene Gesundheits Maße tun Schwangere Frauen könnten “kunstvolle” ihr Bauch gemalt zu lassen.

PUPPENDOKTER

SMC_850px_pic17Die größten Massen waren auf der Puppendoktor. Dutzende Patienten waren,von denen einige mit schweren Verletzungen behandelt. Mit zusätzlichen Medikamente und ein “Rezept” Umarmungen waren wieder mit den Kindern zu Hause.

AUSSEN

Auf dem Gelände des Krankenhauses, ein Feuerwehrauto, ein Krankenwagen und einer Katastrophe Zelt wurde für die Anzeige eingestellt. Keilkrankenwagen erhielt Hunderte von Kindern, die sehr nett zu hand fühlte. In der Notfall-Zelt Instruktion wurde, wie man in Ersticken und Herzstillstand zu handeln gegeben.

VIDEO

ERFOLG

Der Tag der offenen Tür war der “neue” Krankenhaus, ein großer Erfolg. Es war Teil der nationalen Woche der Gesundheit und Soziales, und wurde für zwei hundert Mitarbeitern betreut.

Hier sind einige Bilder

SMC_850px_pic35

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hi,

Leuk dat u mijn website bezoekt! Welcome to my site!

Social Media

Contact
Scroll naar top Skip to content