Spijkspoor Open Dagen 2014

Open Dagen Spijkspoor 2014_A_850

Spijkspoor

De in september 1971 opgerichte modelspoorwegclub “Spijkspoor” hield in het weekend van 29 en 30 maart open huis. Dit in het kader van de landelijke Open Spoordagen. De club kon ondanks de concurrentie van het fraaie lenteweer en andere activiteiten in de regio toch nog een ruim aantal bezoekers verwelkomen. Deze zagen onder andere nieuwste modelbaan “Neu Birkenfeld”. Een idyllisch landschap wat in het Zuiden van Duitsland rond 1960 gelegen zou kunnen hebben.

Open Dagen Spijkspoor 2014_J_850

Emsland-Veenbaan

De meeste aandacht trok de grote spoorbaan op de bovenverdieping. Deze tentoonstellingsbaan, genaamd “Emsland-Veenbaan”, bestaat uit 18 segmenten die een fictief beeld van Noordwest Duitsland rond de rivier de Ems tussen 1958 en 1962 weergeven. De gehele baan van 9 x 5 meter wordt digitaal aangestuurd. Door de modulaire bouw kan de baan ‘eenvoudig’ worden gedemonteerd. Deze wordt dan per vrachtwagen naar een tentoonstelling vervoerd en weer opgebouwd.

Open Dagen Spijkspoor 2014_F_850

Water

De meeste bewondering krijgt de club over hun natuurgetrouwe imitatie van het water. Een beschrijving hiervan en voor meer informatie over de modelspoorwegclub is te vinden op hun website : www.spijkspoor.nl Open Dagen Spijkspoor 2014_K_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_I_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_G_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_E_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_D_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_C_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_B_850

Spijkspoor Open Days 2014

Open Dagen Spijkspoor 2014_A_850

Spijkspoor

Founded in September 1971 model railroad club “Doornspijk Trace” held on the weekend of 29 and 30 March open house. This part of the national Open Track Days. The club was despite the competition from the beautiful spring weather and other activities in the region still welcome a large number of visitors. These saws include new layout “Neu Birkenfeld”. An idyllic landscape which could have located around 1960 in southern Germany. Open Dagen Spijkspoor 2014_J_850

Emsland-Veenbaan

Attention was focused on the big track on the upper floor. This exhibition orbit, called “Emsland-Veen Job”, consists of 18 segments that a fictional image of West Germany around the river Ems between 1958 and 1962 show. The whole track of 9 x 5 meters is digitally controlled. Due to the modular construction, the track can “easily” be removed. It is then transported by truck to an exhibition and rebuilt. Open Dagen Spijkspoor 2014_F_850

Water

Most admiration the club will get their lifelike imitation of the water. A description and for more information about the model railroad club can be found on their website: www.spijkspoor.nl Open Dagen Spijkspoor 2014_K_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_I_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_E_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_C_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_B_850

Spijkspoor Eisenbahn Publikumstage 2014

Open Dagen Spijkspoor 2014_A_850

Spijkspoor

Im September 1971 Modelleisenbahnclub “Spijkspoor” am Wochenende vom 29 und 30 März Tag der offenen Tür statt gegründet. Dieser Teil der nationalen Open Track Tage. Trotz der Konkurrenz durch das schöne Frühlingswetter und andere Aktivitäten in der Region Der Club war trotzdem gerne eine große Anzahl von Besuchern. Diese Sägen sind neue Layout “Neu Birkenfeld”. Eine idyllische Landschaft, die. Liegt um 1960 hätte im südlichen Deutschland Open Dagen Spijkspoor 2014_J_850

Emsland-Veenbahn

Die Aufmerksamkeit wurde auf der großen Strecke auf der oberen Etage konzentriert. Diese Ausstellung Umlaufbahn, genannt “Emsland-Veen Job”, besteht aus 18 Segmenten, die eine fiktive Bild der Bundesrepublik Deutschland rund um die Ems zwischen 1958 und 1962 zeigen. Der gesamte Ablauf von 9 x 5 m digital gesteuert. Durch den modularen Aufbau kann der Auftrag “problemlos” entfernt werden. Es wird dann mit dem LKW zu einer Ausstellung transportiert und wieder aufgebaut. Open Dagen Spijkspoor 2014_F_850

Wasser

Die meisten bewundert wird der Club die vertrauensvolle Nachahmung des Wasser. Eine Beschreibung und für mehr Informationen über die Modelleisenbahn-Club kann auf ihrer Website zu finden: www.spijkspoor.nl Open Dagen Spijkspoor 2014_K_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_I_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_E_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_D_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_C_850 Open Dagen Spijkspoor 2014_B_850

Bewaren

1 reactie op “Spijkspoor Open Dagen 2014”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hi,

Leuk dat u mijn website bezoekt! Welcome to my site!

Social Media

Contact
Scroll naar top Skip to content