11 maart – Stem Ze Weg

Aldus Willem Engel

Opvallend dat er zoveel mensen zeggen niet te gaan stemmen.

De campagnes zijn weer op volle toeren, burgers haken echter massaal af. GroenLinks en D66 gaan er opvallend hard in, normaal is dat, zeker voor een regeringspartij, niet de beste strategie. Het lijkt er sterk op dat er gegokt wordt op sfeer verpesten, net als op social media (waar trollenlegers de dienst uitmaken, waardoor veel mensen niet eens meer op Twitter of Facebook willen zijn en anderen juist worden uitgelokt om iets ‘verkeerds’ te zeggen), zijn de campagnes gericht op polarisatie en de-humaniseren van oppositie partijen die het durven om kritiek te hebben op het systeem.

Natuurlijk zijn daar weer woorden als fascist, extreemrechts,
antidemocratisch etc. etc. Stoer wordt er gesproken over het onmogelijk maken voor de oppositie partijen om mee te doen. Dat daarmee het gelijk van de oppositie wordt bewezen is allang niet meer relevant, bij tribalisme is alleen de eigen groep interessant.

Een race naar de bodem, enerzijds wordt militaristisch ingezet,
bij het CDA zelfs letterlijk, anderzijds wordt de lust ontnomen om
überhaupt nog op te komen dagen.

Wat te doen?

Zeker wel stemmen, maar ook stemmen op idealen en niet op strategie. Strategisch stemmen is namelijk helemaal niet strategisch in deze tijden, je doet mee aan de polarisatie, en daar spint het regime garen bij.

De romp, zijnde VVD, vindt het allemaal wel prima.Als zij maar de grootste blijven dan is het initiatief van hen en zal er dus niks hoeven te veranderen. De farce van links-rechts denken is precies dat: een illusie.

Veel beter is het om te denken in dimensies die het leven in werkelijkheid beheersen. Lokaal versus globaal: moet het bestuur uitgaan van de directe belangen van de bevolking of is het prima dat Europa de dienst uitmaakt? Progressief versus conservatief: dit gaat om de mate van verandering. Normaal zou ik mijzelf bij de progressieven rekenen, nu er echter zoveel veranderingen zijn wil ik juist op de rem trappen, ik wil dus een conservatief beleid. Sociaal versus liberaal: waarbij het gaat over de belangen van de groep tegenover de belangen van het individu.

Gezien de enorme mensenrechtenschendingen en de teloorgang van de rechtspraak reken ik mijzelf tot het kamp der liberalen.

VVD en D66 zijn dat heel duidelijk niet!

Stakeholder kapitalisme is anti liberaal, trek je conclusie.

De laatste dimensie is spiritualiteit. Confessionelen versus technocraten.

In andere tijden rekende ik mij zeker tot technocraten, wetenschap om de lijnen uit te zetten. Wat er nu fout gaat is dat juist de wetenschap een cult is geworden, doordrongen van woke, Agenda 2030, klimaat hysterie en covid19 bedrog, waar uit alles een anti-mens beeld opdoemt.

Ook de confessionelen zijn helemaal niet bezig om beleid te formeren vanuit hun levensovertuiging. De vraag of god bestaat, wat naastenliefde is en of er een hemel is, lijkt irrelevant geworden voor CU, SGP, CDA en DENK. Zij zien de kerk- en moskeegangers vooral als handig klapvee dat toch wel komt stemmen. Echt geloof zit ook niet in een kerk of moskee,
het zit in jezelf, waarbij religie je inspireert een goed mens te zijn in je doen en laten.

Ik wil iedereen op het hart drukken te stemmen met het hoofd EN het hart!

Een partij die nooit doet wat ze zegt, of een partij die ooit stond voor jouw idealen is niet hetgeen de wereld nu nodig heeft. Ook als je niet gelooft dat jouw stem iets uit zal maken, dan nog is het goed om te stemmen, al is het maar om de fraude zo moeilijk mogelijk te maken.

Reactie op facebook na het verbranden van stempassen


WAT GEBEURD ER ALS U NIET STEMT. — WAT GEBEURD ER ALS U WEL STEMT.
Bij niet stemmen zet U zichzelf buiten spel.
Anderen stemmen voor U. Het speelt de slechtdoeners in de kaart. Zij hebben immers geen last van U. Zij hoeven ook de boel niet door uw stem te belazeren. U geeft hen als het ware vrij spel. U doet niet meer mee. u bent er niet en U laat gods water over gods akker lopen. Uw stem wordt naar ratio toch gebruikt en opgedeeld door anderen.
Welnu als dat uw keuze is dan “ so be it”.
Als uw wel stemt op een partij die meer tegen sputtert dan de rest, dwingt U de boos doeners om maatregelen te nemen, belazerderijen te plegen en criminele gedragingen voor het belazeren etc. etc.
Wij hebben in de USA gezien in 2022 met de tussentijdse verkiezingen, omdat zoveel mensen tegen stemden, dat de Democraten te kort kwamen met valse stemmen, zij hadden simpelweg te weinig valse stemmen om te winnen van de echte en daardoor verloren de democraten het Congress. En het Congress is verdomd belangrijk in beslissingen nemen, het is een flinke machtsfactor.
Dat is nu ook zo met de eerste kamer. De eerste kamer in Nederland moet de wetsvoorstellen goedkeuren. Als zij geen meerderheid meer hebben in de eerste kamer, kan de rest alle slechte wetten tegen houden en uw stem kan daar samen met anderen voor zorgen. Als alle mensen die niet stemmen tegen zouden stemmen dan is de eerste kamer al een zware tegenpool geworden tegen de boeven.
De onvrede in Nederland is zo groot en de de onzinnige wetten zoveel, dat het noodzakelijk is en wordt de zaken te blokkeren.
De partijen, die valicant tegen het beleid zijn, dat is de FVD. Gideon van Meijeren is een welbespraakte jurist en analist, die de rechten van de mens verdedigd. Hij doorziet de spelletjes, en herkent de gevaarlijke ontwikkelingen en valt publiekelijk de huidige machthebbers aan. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen en neemt geen blad voor de mond. Hij is zeer goed geinformeerd en staat voor de rechten van het individu. Daarom noemen zij een conspirati specialist.
Ook van Haga doet dat in zijn eentje, maar is minder fel, dan is er Pieter Omtzigt, doch die is wat voorzichtiger en formeler. De PVV is ook vaak tegen maar maar er zijn ondertonen die mij doen twijfelen aan de oprechtheid van die partij.
Doch ik moet zeggen dat er de laatste 60 jaar geen politicus is geweest in het hele gebeuren zoals Gideon van Meyeren. Het is een verademing als je hem weldoordacht zijn argumenten ziet lanceren. Hij laat zich door niets en niemand van de wijs brengen. Nederland mag zich gelukkig prijzen met zo’n man in oppositie.
Ik leef al 60 jaar bewust mee in de nederlandse politiek en heb velen gewieksten en slimmen voorbij zien komen. Maar zij hadden allen iets achterbaks en onbetrouwbaars. Wiegel, Bolkenstein, Kok, Van Dam, Den Uil, Biesheuvel, Van Agt, Luns, Kemenade , Van Thijn, Drees, Bos, Lubbers, Balkenende, etc. etc.
Als strijder voor het volk is er maar een die er bovenuit steekt in mijn ogen en dat is Gideon van Meyeren.
Alles wat hij tot nu toe naar voren heeft gebracht klinkt als een klok. Daarom wordt hij en de partij hevig van alle kanten aangevallen. Hij doorziet de Kliek, de WEF, de WHO, het covid gebeuren, de Corruptie, het gesjoemel, het kartel etc.
De smerige achterbakse maatregelen tegen de boeren, Hij doorziet het.
Daarom, wat ik anders nooit doe, geef ik U dit stemadvies.
Niet stemmen is niet goed. Steun met uw stem de weinige weerstand, die er nog bestaat….. laat U dat niet ontnemen….UW STEM IS BROODNODIG…., anders blijven wij smeerlappen houden..!!!!

Inmiddels is het programma bekend. Zie de onderstaande afbeelding.

Ook op het Koekamp in Den Haag

Weergaven: 2
Scroll naar boven
Skip to content