Stikstofbeleid totaal onrealistisch

Drie citaten uit een recent NRC-artikel over het stikstofbeleid:

“Een stapel stikstofberekeningen van ambtenaren bevat een nieuwe dreun voor het kabinet. Er is met de huidige stikstofregels geen enkel scenario denkbaar waarin de verlening van vergunningen, om bijvoorbeeld weer te mogen bouwen of boerderijen uit te breiden, weer op gang kan komen. Nu niet, en in de toekomst niet.”

“De verklaring voor deze domper is de onverbiddelijkheid van de geldende stikstofregels. Om een vergunning af te geven voor nieuwe stikstofuitstoot, mag zich binnen 25 kilometer afstand geen beschermd natuurgebied bevinden dat er slecht aan toe is. Dat wordt gemeten door te kijken of de natuur onder de ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) valt, de grenswaarde die bepaalt of een natuurgebied gezond is.”

“Zelfs in een scenario waarbij de volledige veehouderij uit Nederland verdwijnt, of in elk geval niets meer uitstoot, blijft meer dan 90 procent van de kaart rood. Dat komt met name door de stikstof die vanuit het buitenland en vanuit zee aanwaait – waarop Nederland geen invloed heeft.”

Kortom: het huidige stikstofbeleid van het kabinet is totaal onrealistisch!

We moeten van de KDW af, als maatstaf van wat nog wel en niet mag in ons land.

De Nieuwe Denktank schreef hier al eerder een heel rapport over en zelfs Johan Remkes erkende het probleem.

Het kabinet is voorzichtig gaan kijken naar alternatieven, maar lijkt er niet echt de urgentie van in te zien.

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht, is het nu tijd om de druk op te voeren!

Zeker ook omdat onlangs bleek dat het niet eens mogelijk is om stikstof op meer dan 500 meter afstand toe te rekenen aan een specifieke bron, zoals een boerderij.

Ondertussen blijven boeren onder grote druk staan om mee te dansen in dit bizarre systeem, dat dus wetenschappelijk zeer discutabel is en bovendien ons hele land op slot zet voor altijd.

Zelfs als de volledige veehouderij uit Nederland verdwijnt, kan er in 90 procent van ons land nooit meer een vergunning worden afgegeven!

Teken daarom onze petitie aan Provinciale Statenleden om niet mee te gaan in het uitvoeren van de stikstofplannen van het kabinet, op een manier dat dit ten koste gaat van onze boeren…https://citizengo.org/nl/ot/208380-petitie-laat-onze-boeren-niet-ten-onder-gaan

…en deel de petitie met zoveel mogelijk mensen!

Alvast hartelijk dank,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

Meer informatie:

Nieuwe ambtelijke berekeningen zijn dreun voor kabinet in stikstofcrisis

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/10/nieuwe-ambtelijke-berekeningen-zijn-dreun-voor-kabinet-in-stikstofcrisis-a4156859

Stikstof alleen tot 500 meter toe te rekenen aan bron (BoerenBusiness):

https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902803/stikstof-alleen-tot-500-meter-toe-te-rekenen-aan-bron

Stikstof: Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap (De Nieuwe Denktank):

Stikstof
Weergaven: 1
Scroll naar boven
Skip to content