Waarom proberen we nucleaire vernietiging uit te lokken?

“Waarom proberen we nucleaire vernietiging uit te lokken?” – Max Blumenthal bij VN Veiligheidsraad

Max Blumenthal van The Grayzone sprak op 29 juni 2023 de VN-Veiligheidsraad toe over de rol van de Westerse militaire hulp aan Oekraïne bij de escalatie van het conflict met Rusland en de echte vorderingen achter de steun van Washington aan de proxy-oorlog van Kiev.Max Blumenthal van The Grayzone sprak op 29 juni 2023 de VN-Veiligheidsraad toe over de rol van de Westerse militaire hulp aan Oekraïne bij de escalatie van het conflict met Rusland en de echte motieven achter de steun van Washington aan de proxy-oorlog van Kiev. (Dit artikel is overgenomen van STEFAN NOORDHOEK.)

Bekijk de integrale toespraak hierboven in de video, of lees het transcript (met links) Bekijk de integrale toespraak hierboven in de video, of lees het transcript (met links) hier hier. Of lees hieronder mijn samenvatting van zijn indringende boodschap aan de VN Veiligheidsraad. Een bericht dat je . Of lees hieronder mijn samenvatting van zijn indringende boodschap aan de VN Veiligheidsraad. Een boodschap die als je zoekt in Google erop zoekt in Googlein elk geval op nul zoekresultaten bij de reguliere media kan rekenen. in elk geval op nul zoekresultaten bij de mainstream media kan rekenen.

..vooral geld dat naar wapenleveranciers gaat om een ​​onnodige, onwinbare en vermoedelijke verloren oorlog eeuwig te laten voortslepen en terwijl miljoenen gezinnen het ongeluk in te storten…vooral geld dat naar wapenleveranciers gaat om een onnodige, onwinbare en feitelijk reeds verloren oorlog eindeloos te laten voortslepen en daarbij miljoenen gezinnen het ongeluk in te storten.

Miljarden voor een onnodige en verloren oorlog

Op dit moment heeft de VS Op dit moment heeft de VS al bijna 80 miljard US dollar al bijna 80 miljard US dollar uitgegeven aan ‘hulp’ voor Oekraïne. Van die 80 miljard is maar liefst 3,9 miljard humanitaire hulp. Wereldwijd is er uitgegeven aan ‘hulp’ voor Oekraïne. Van die 80 miljard is maar liefst 3,9 miljard humanitaire hulp. Wereldwijd is er reeds bijna 190 miljard bijna 190 miljardeuro aan ‘hulp’ toegezegd. Of lees: vooral geld dat naar wapenleveranciers gaat om een ​​onnodige, onwinbare en onvermijdelijke verloren oorlog eeuwig te laten voortslepen en gedurende miljoenen gezinnen het ongeluk in te storten. euro aan ‘hulp’ toegezegd. Of lees: vooral geld dat naar wapenleveranciers gaat om een onnodige, onwinbare en feitelijk reeds verloren oorlog eindeloos te laten voortslepen en daarbij miljoenen gezinnen het ongeluk in te storten.

Blumenthal verkrijgt een Blumenthal haalt een onafhankelijke audit onafhankelijke auditvan de Amerikaanse financiering voor Oekraïne, die schokkende feiten bevestigen. Het Social Security Administration heeft $4,48 miljoen aan betalingen aan de Britse regering gedaan. Het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling heeft $ 4,5 miljard betaald om onderliggende schulden af ​​te lossen, waarvan echter een groot deel in handen is van het gezamenlijke investeringsbedrijf BlackRock. aan van de Amerikaanse financiering voor Oekraïne, die schokkende feiten onthult. Het Social Security Administration heeft $4,48 miljoen aan betalingen aan de Oekraïense regering gedaan. Het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling heeft $4,5 miljard betaald om Oekraïense schulden af te lossen, waarvan echter een groot deel in handen is van het wereldwijde investeringsbedrijf BlackRock.

Deze financiële steun aan Oekraïne gaat verder dan alleen militaire hulp, zo zegt Blumenthal. Belastinggeld belandt bij televisiestations in Toronto, pro-NAVO denktanks in Polen en zelfs bij boeren in Kenia. Tientallen miljoenen dollars landen door private equity bedrijven, in onder andere Georgië, en particuliere ondernemers uit Kiev ontvangen zomaar een miljoen. Transparantie en verantwoording van financiële steun aan Oekraïne missen volledig.Deze financiële steun aan Oekraïne gaat verder dan alleen militaire hulp, zo zegt Blumenthal. Belastinggeld belandt bij televisiestations in Toronto, pro-NAVO denktanks in Polen en zelfs bij boeren in Kenia. Tientallen miljoenen dollars landen bij private equity bedrijven, in onder andere Georgië, en particuliere ondernemers uit Kiev ontvangen zomaar een miljoen. Transparantie en verantwoording van financiële steun aan Oekraïne missen volledig.

Bovendien is er sprake van een verontrustende verdwijning van militaire hulp. CBS News vorig jaar dat Bovendien is er sprake van een verontrustende verdwijning van militaire hulp. CBS News meldde vorig jaar dat ongeveer 30% van de Amerikaanse frontlinie in Oekraïne bereikt slechts ongeveer 30% van de Amerikaanse wapens de frontlinie in Oekraïne bereikte. Dit betekent dat tientallen miljarden aan wapens en militair materiaal ergens anders zijn beland. Blumenthal is heel duidelijk: het risico op corruptie en de verkeerde handen waarin deze wapens terechtkomen, is een bron van grote zorg.. Dit betekent dat tientallen miljarden aan wapens en militair materiaal ergens anders zijn beland. Blumenthal is heel duidelijk: het risico op corruptie en de verkeerde handen waarin deze wapens terechtkomen, is een bron van grote zorg.

Het is duidelijk dat de Westerse steun aan Oekraïne niet draait om de aanwezigheid van vrede en stabiliteit in de regio. Het draait om geopolitieke machtsstrijd en het bezit van Amerikaanse hegemonie. Oekraïne is slechts een instrument in dit spel van geopolitieke belangen.Het is duidelijk dat de Westerse steun aan Oekraïne niet draait om het bevorderen van vrede en stabiliteit in de regio. Het draait om geopolitieke machtsstrijd en het behouden van Amerikaanse hegemonie. Oekraïne is slechts een instrument in dit spel van geopolitieke belangen.

Vrede en veiligheid van de wereldVrede en veiligheid van de wereld

Hij stelt vast: deze proxy-oorlog in Oekraïne brengt niet alleen het leven van Oekraïense burgers in gevaar, maar ook de vrede en veiligheid in Europa en de wereld. Het is tijd om de echte achter de Amerikaanse steun aan de proxy-oorlog van Kiev aan het licht te brengen. We moeten ons afvragen waarom we deze confrontatie aangaan en waar het ons naartoe zal leiden.Hij stelt vast: deze proxy-oorlog in Oekraïne brengt niet alleen het leven van Oekraïense burgers in gevaar, maar ook de vrede en veiligheid in Europa en de wereld. Het is tijd om de echte motieven achter de Amerikaanse steun aan de proxy-oorlog van Kiev aan het licht te brengen. We moeten ons afvragen waarom we deze confrontatie aangaan en waar het ons naartoe zal leiden.

Het is duidelijk dat de Westerse steun aan Oekraïne niet draait om het naast vrede en stabiliteit in de regio, zegt Blumenthal. Het draait om geopolitieke machtsstrijd en het bezit van Amerikaanse hegemonie. Oekraïne is slechts een instrument in dit spel van geopolitieke belangen.Het is duidelijk dat de Westerse steun aan Oekraïne niet draait om het bevorderen van vrede en stabiliteit in de regio, zegt Blumenthal. Het draait om geopolitieke machtsstrijd en het behouden van Amerikaanse hegemonie. Oekraïne is slechts een instrument in dit spel van geopolitieke belangen.

Leren van de geschiedenis

De escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland veroorzaakt de wereld intussen gevaarlijk dicht bij een nucleaire confrontatie.De escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland brengt de wereld intussen gevaarlijk dicht bij een nucleaire confrontatie.

In Vilnius heeft de NAVO nog één week het gebruik en de levering van In Vilnius heeft de NAVO nog déze week het gebruik en de levering van internationale verboden clustermunitie international verboden clustermunitieen ook en ook kruisraketten op lange afstand aan Oekraïnelange-afstand kruisraketten aan Oekraïnetoegezegd. De vertraagde westerse escalaties en provocaties zijn voor niemand meer te verliezen. De decennialange oostelijke uitbreiding van de NAVO. De NAVO troepenopbouw in Oekraïne. Het is sinds 2014 een verklaring van de Minsk-afspraken die Oekraine zelf tekende, samen met Duitsland en Frankrijk. Afspraken die als ze zouden worden nagekomen, historische verwanten geleid dat Rusland nooit militairen had ingegrepen en elke dag in dit conflict bereid was een vredesakkoord te sluiten. Het opblazen van Nordstream I en II. De bomaanslag op de Krimbrug. Het opblazen van de Nova Kakhovka-dam. Het is slechts tot de uiterste beperking van Putin om te danken dat dit conflict nog steeds niet tot WOIII geëscaleerd is. Een keuze die Putin niet in dank wordt veroorzaakt door een gewapende groep Russische hardliners in de politiek, het leger én de samenleving. toegezegd. De voortdurende westerse escalaties en provocaties zijn voor niemand meer te ontkennen. De decennialange oostwaartse uitbreiding van de NAVO. De NAVO troepenopbouw in Oekraine. Het sinds 2014 negeren van de Minsk-afspraken die Oekraine zelf tekende, samen met Duitsland en Frankrijk. Afspraken die als ze zouden worden nagekomen, ertoe hadden geleid dat Rusland nooit militair had ingegrepen en elke dag in dit conflict bereid was geweest een vredesakkoord te sluiten. Het opblazen van Nordstream I en II. De bomaanslag op de Krimbrug. Het opblazen van de Nova Kakhovka dam. Het is slechts aan de uiterste terughoudendheid van Putin te danken dat dit conflict nog steeds niet tot WOIII is geëscaleerd. Een keuze die Putin niet in dank wordt afgenomen door een groeiende groep Russische hardliners in de politiek, het leger én de samenleving. Iets wat het westen zich niet lijkt te realiseren.

We moeten leren van de geschiedenis en voorkomen dat geopolitieke spelletjes de toekomst van onze planeet in gevaar brengen. Het is tijd voor transparantie en verantwoording. Het is tijd om de waarheid te spreken en te handelen in het belang van vrede en veiligheid voor alle volkeren.We moeten leren van de geschiedenis en voorkomen dat geopolitieke spelletjes de toekomst van onze planeet in gevaar brengen. Het is tijd voor transparantie en verantwoording. Het is tijd om de waarheid te spreken en te handelen in het belang van vrede en veiligheid voor alle volkeren.

Blumenthal roept de VN-Veiligheidsraad op haar verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. De Veiligheidsraad moet toezien op een strikte naleving van het VN-handvest en ervoor zorgen dat eenzijdige acties en provocaties worden voorkomen.Blumenthal roept de VN-Veiligheidsraad op haar verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. De Veiligheidsraad moet toezien op een strikte naleving van het VN-handvest en ervoor zorgen dat unilaterale acties en provocaties worden voorkomen.

Laten we ons inzetten voor een wereld waarin vredevol samenleven en internationale samenwerking centraal staan. Laten we de machinaties en de echte gevolgen achter proxy-oorlogen aan de kaak stellen en streven naar een rechtvaardige en vredevolle wereldorde.Laten we ons inzetten voor een wereld waarin vreedzaam samenleven en internationale samenwerking centraal staan. Laten we de machinaties en de echte motieven achter proxy-oorlogen aan de kaak stellen en streven naar een rechtvaardige en vreedzame wereldorde.

Prachtige en indringende speech van een moedige journalist.Prachtige en indringende speech van een moedige journalist.

-/–/-

Streven naar vrede, gerechtigheid en betere toekomst voor alle volkerenStreven naar vrede, gerechtigheid en betere toekomst voor álle volkeren

Laten we leren om het verleden uit te trekken en ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Het uitlokken van een wereldwijde nucleaire zelfdestructie is een roekeloze en gevaarlijke koers. Om in plaats daarvan te streven naar diplomatieke oplossingen, dialoog en samenwerking om conflicten te vermijden en vrede te vermijden.Laten we lering te trekken uit het verleden en ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Het uitlokken van wereldwijde nucleaire zelfdestructie is een roekeloze en gevaarlijke koers. Om in plaats daarvan te streven naar diplomatieke oplossingen, dialoog en samenwerking om conflicten te vermijden en vrede te bevorderen.

Ons inzetten voor een wereld waarin vredevol samenleven en internationale samenwerking centraal staan. En waarin de machinaties en de echte gevolgen achter proxy-oorlogen aan de kaak worden gesteld en we streven naar een rechtvaardige en vreedzame wereldorde.Ons inzetten voor een wereld waarin vreedzaam samenleven en internationale samenwerking centraal staan. En waarin de machinaties en de echte motieven achter proxy-oorlogen aan de kaak worden gesteld en we streven naar een rechtvaardige en vreedzame wereldorde.

De keuze is Tussen aan iedereen – aan de wereldleiders, aan de burgers en aan ieder individu dat naar een betere toekomst leidt. Laten we die stemmen horen en vechten voor vrede, gerechtigheid, menselijke waardigheid en een betere toekomst voor alle volkeren.De keuze is daarbij aan iedereen – aan de wereldleiders, aan de burgers en aan ieder individu dat streeft naar een betere toekomst. Laten we die stemmen horen en vechten voor vrede, gerechtigheid, menselijke waardigheid en een betere toekomst voor alle volkeren.

De tijd van geheimhouding en manipulatie is voorbij. Het is tijd voor waarheid, transparantie en verandering. Samen kunnen we de weg banen naar een wereld waarin vredevol samenleven en welvaart voor iedereen mogelijk is.De tijd van geheimhouding en manipulatie is voorbij. Het is tijd voor waarheid, transparantie en verandering. Samen kunnen we de weg banen naar een wereld waarin vreedzaam samenleven en welvaart voor allen mogelijk is.

Ondersteuning 🅆 🄰 🅃 🄰 🄻 🅂Support 🅆 🄰 🅃   🄰 🄻 🅂

Door Stefan Noordhoek · 2 jaar geleden gelanceerdBy Stefan Noordhoek · Launched 2 years ago

Artikelen over ‘kleine dingetjes’ die slechte dingen doen, zoals: vrijheid, wetenschap en feiten.

Weergaven: 5
Scroll naar boven
Skip to content