World Wide Rally – Amsterdam

Laatste Update op eerdere berichten

🔴 Update!
Lieve medekrijgers,
De afgelopen weken/dagen zijn wij als organisatie druk bezig geweest om de World Wide Demo in Amsterdam te organiseren. Onze dagen waren gevuld met heel veel telefoontjes/mailtjes/telegram berichten en zoom meetingen.
Alles hebben we in het werk gesteld om ‘volgens de regels’ deze demonstratie aan te vragen.
Ondanks onze inspanningen is het niet gelukt om de demonstratie zoals wij dit voor ogen hadden voor elkaar te krijgen bij de gemeente.
De gemeente Amsterdam heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.
Zij hebben ons een alternatieve locatie aangeboden op het Arena terrein. Hierbij zijn er regels opgelegd om met stippen op de grond 1.5 meter afstand te houden, muziek is verboden vanwege dansgevaar en er is een maximum gesteld aan 500 deelnemers.
Dit is een klap in het gezicht voor het demonstratierecht en de Gemeente heeft geen antwoord willen geven op de vraag wat er met de rest van de mensen gebeurd die zullen komen.
Wij als organisatie van World Wide Demonstration Amsterdam kunnen niet akkoord gaan met deze voorwaarden en lokatie.
Demonstraties zijn er namelijk om te demonstreren wat niet genoeg gedragen wordt in het publieke en politieke debat.
Demonstreren betekent zoveel mogelijk mensen bereiken zodat er draagkracht en daadkracht komt voor het onderwerp.
Dit wordt vaak gezien als laatste redmiddel voor burgers om hun zorgen kenbaar te maken.
Belangrijk onderdeel in dit geheel is dat er “zoveel mogelijk mensen” komen. Uitgerekend dit wordt weggesneden uit het demonstratierecht als er een quotum wordt gezet op het deelnemersaantal.
Op deze manier wordt het demonstratie recht geschonden en hierdoor wordt het doel van demonstreren ontkracht.
Demonstreren valt daarnaast buiten de ‘Tijdelijke Wet Covid-19’, oftewel de Spoedwet. De Wet Openbare Manifestaties is uitgezonderd van deze spoedwet.
Op de volgende manieren lijken politie en gemeente het demonstratie recht te willen frustreren om het uiteindelijk te laten escaleren:

 • Het beperken van een demonstratie op het deelname aantal ontneemt het recht tot demonstreren van alle mensen die niet op de demonstratie worden toegelaten.
 • Groepsvorming bij demonstraties is niet verboden maar de 1.5 meter maatregel maakt groepsvorming wel onmogelijk. Wanneer men 1.5 meter van elkaar af staat kan men elkaar niet verstaan.
 • De 1.5 meter maatregel wordt nagenoeg niet gehandhaafd behalve met demonstraties. Deze regel wordt dan wél als zodanig ingezet om demonstraties te kunnen opbreken wanneer de 1.5 meter wordt overtreden.
  De Politiebond heeft in 2020 nog laten weten dat handhaving op de 1.5 meter regel een onmogelijke opgave is.
  Voor ons wordt alleen maar duidelijker dat onze grondrechten en het recht op demonstratie met voeten worden getreden. Wat ons betreft zijn we in Nederland op een punt belandt dat we dat recht weer in eigen hand moeten gaan nemen.
  Want waar recht onrecht wordt, is verzet een plicht!
  Wanneer wij onze stem willen laten horen tegen het beleid van de overheid wordt dit elke keer aan banden gelegd en neergeslagen door de ME.
  Terwijl andere demonstraties over andere onderwerpen wél door mogen gaan. Dit hoort niet in een democratie thuis maar in een dictatuur.
  Het is onze plicht als burgers om dit niet langer te pikken en in verzet te komen.
  Over de gehele wereld staat morgen het volk vreedzaam op voor hun vrijheid, democratie en mensenrechten.
  In meer dan 80 landen en meer dan 170 steden zijn we op dezelfde datum verbonden met elkaar. We zullen onze stem laten horen en de verbinding voelen.
  Op eigen titel zullen wij wereldwijd opstaan voor de rechten die ons ontnomen worden. Wie of waar je ook bent ter wereld, laat je horen en voel de verbinding.
  Wij zullen op persoonlijke titel naar Amsterdam gaan.
  We Will ALL be there.

Update op eerder Persbericht

OVER DE WERELDWIJDE DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM.
Korte versie Persbericht, hierna volgt een langer persbericht waar wij verder ingaan op de details. De gemeente Amsterdam heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Zij hebben ons een alternatieve locatie aangeboden op het Arena terrein. Hierbij zijn o.a. de regels opgelegd om met stippen op de grond 1.5 meter afstand te houden, muziek is verboden vanwege dansgevaar en er is een maximum gesteld aan 500 deelnemers. Dit is een klap in het gezicht voor het demonstratierecht en de Gemeente heeft geen antwoord willen geven op de vraag wat er met de rest van de mensen gebeurt. Wij als organisatie van World Wide Demonstration Amsterdam gaan niet akkoord met deze voorwaarden en locatie. World Wide Demo Rally is van de wereld. Wij zijn van de wereld. World Wide Demonstration gaat gewoon door, dit is niet meer te stoppen. De voltallige organisatie gaan op persoonlijke titel naar Amsterdam. Meer info volgt binnen een uur. #WewillALLbethere (Opmerking: Dit bericht ia gekopieerd van Facebook. Het kan zijn dat de juiste informatie u te laat bereikt.)

Zoals je ziet sta ik klaar om te demonstreren. Graag opgave van data, plaats en tijd en als het enigszins mogelijk is kom ik. Nederland moet weer een VRIJ land worden!

[PERSBERICHT]
Op Zaterdag 20 maart om 12.00 uur zal er een demonstratie plaatsvinden op het Museum plein in Amsterdam.

Ontnemen van demonstratie recht, recht op vrije meningsuiting;
Demonstraties worden op dit moment ernstig beperkt waardoor de Nederlandse burger geen mogelijk heeft om zijn onvrede te laten horen.
Demonstraties zijn er juist voor om te laten zien dat mensen het ergens niet mee eens zijn.
Het recht tot demonstratie is verankert in grond- en mensenrechten verdragen, dit is niet voor niets.
Als demonstraties beperkt worden tot een maximaal aantal deelnemers dan is de partij waartegen de demonstratie is gericht – de overheid – in de mogelijkheid deze mensen de mond te snoeren.
Dit is een democratie onwaardig.
Doordat er altijd meer mensen aanwezig als toegestaan worden demonstraties verboden, dit zou nooit mogen gebeuren.
Bij een verbod wordt keer op keer disproportioneel geweld ingezet.
Disproportioneel en buitensporig politie geweld;
We zijn op het punt gekomen dat het voor iedereen duidelijk is dat er veel te zwaar word ingegrepen bij demonstraties die tegen het overheidsbeleid zijn.
Waar klimaat demonstraties en andere demonstraties geen enkel probleem zijn word er met harde hand opgetreden tegen demonstraties die tegen het overheidsbeleid zijn, waar onder het corona beleid.
In de verklaringen van politie agenten bij de Buiten parlementaire onderzoekscommissie wordt duidelijk dat de groepsdruk heel hoog is om disproportionele bevelen op te volgen.
Ook word er aangezet tot het ontmoedigen van demonstranten door de geweldsinstructie maximaal in te stellen.
Het openbaar ministerie bepaald de mate van geweld dat gebruikt word bij het optreden door ME zoals bekend is geworden uit vele WOB verzoeken.
Dit is ook bevestigd door de heer van Zanen, burgemeester van Den Haag, tijdens een gemeente raad bijeenkomst op 17 maart.
In het kader van gezondheid (1,5 meter) worden demonstranten stelselmatig zwaar mishandeld door politie eenheden, met alle gevolgen en schade voor de gezondheid van deze mensen.
Dit moet stoppen!
SOVV Vredes Eenheid
SOVV Vredes Eenheid is ontstaan uit de behoefte vanuit demonstranten om zichzelf te beschermen tegen politie geweld.
Dit burger initiatief zal geen geweld gebruiken, laat dat duidelijk zijn.
Dit zijn mensen die zich inzetten om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers meer vallen door politie geweld tijdens demonstraties.
Veteranen steunen dit initiatief
Dit initiatief heeft de steun van een groep veteranen welke aanwezig zullen.
Ook zij zullen ook toezien op de veiligheid van de mensen op het museum plein.
Medisch specialisten steunen dit initiatief
Dit initiatief heeft de steun van een groep medisch specialisten welke aanwezig zullen zijn in hun “witte jassen”.
Onze zorgen
Het is uitermate zorgwekkend dat er een initiatief moet ontstaan om mensen te beschermen tegen de politie die als taak heeft hulp behoevende mensen in bescherming te moeten nemen.
Wij hopen dan ook dat de dienstdoende politie agenten, ME en AE gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid welke een wettelijk kader heeft om buitensporige bevelen te mogen negeren.
Ook hopen wij dat de Veiligheidsdriehoek en het openbaar ministerie hand in eigen boezem steekt en onze handhavende diensten niet steeds voor deze vreselijke en onmenselijke keuzes zet.
SOVV Vredes Eenheid

Weergaven: 2
Scroll naar boven
Skip to content